ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
     
ค้นหาจารึกจาก
ชื่อจารึก อักษร ภาษา
จังหวัดที่พบ คำค้นหา ชุดคำค้น
หรือพิมพ์ชื่อ
 
จารึกขันน้ำมนต์วัดบางคาง
จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๗๕ (หนุมานให้ก่อไฟเผาร่างนางสีดา)
 
   
จารึกวัดช้างล้อม Downloads PDF
จารึกวัดช้างล้อม  ด้านที่ ๒


คลิกที่ภาพด้านบน
เพื่อชมภาพความละเอียดสูง
อักษรที่มีในจารึก ไทยสุโขทัย
ศักราช พุทธศักราช  ๑๙๒๗
ภาษา ไทย
วัตถุจารึก หินชนวน
ลักษณะวัตถุ แผ่นรูปใบเสมา
ด้าน/บรรทัด จำนวนด้าน ๓ ด้าน มี ๑๒๐ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๔๒ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๔๓ บรรทัด ด้านที่ ๓ มี ๓๕ บรรทัด
ขนาดวัตถุ กว้าง ๓๖ ซม. สูง ๑๗๐ ซม. หนา ๑๘ ซม.
บัญชี/ทะเบียนวัตถุ ๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “สท. ๑๘”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (พฤษภาคม ๒๕๐๙) กำหนดเป็น “คำอ่านศิลาจารึกอักษรและภาษาไทย วัดช้างล้อม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย”
๓) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ กำหนดเป็น “หลักที่ ๑๐๖ ศิลาจารึก วัดช้างล้อม”
๔) ในหนังสือ จารึกสมัยสุโขทัย กำหนดเป็น “ศิลาจารึกวัดช้างล้อม พุทธศักราช ๑๙๒๗“
   
 
ผู้อ่าน ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๐๙)
ผู้ปริวรรต ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๐๙)
ผู้ตรวจ ๑) คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๑๓)
๒) กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๑๓)
เชิงอรรถอธิบาย ๑. ประสาร บุญประคอง : ยอ = ยก
๒. ประสาร บุญประคอง : สาด = เสื่อ
๓. ประสาร บุญประคอง : ภาว หรือ พาว = ผ่องแผ้ว
๔. ประสาร บุญประคอง : ตีโสมพอก = ตีทองคำปิด
๕. ประสาร บุญประคอง : ระพูญ = เมืองลำพูน
๖. ประสาร บุญประคอง : พันลุ = พลุ
๗. ประสาร บุญประคอง : ลูกพันลับ = ลูกมะพลับ, ลูกพลับ
๘. ประสาร บุญประคอง : ดังอั้น = ดังนั้น
๙. ประสาร บุญประคอง : ผกาส = ประกาศ
๑๐. ประสาร บุญประคอง : จรามขัน หรือ จมฺมขณฺฑ = แผ่นหนัง
๑๑. ประสาร บุญประคอง : สลง = ขันพานรอง?
๑๒. ประสาร บุญประคอง : มักกัน = รักใคร่กัน, พอใจกัน
๑๓. ประสาร บุญประคอง : ฝาก = ฝ่าย
๑๔. ประสาร บุญประคอง : อวยทาน = ให้ทาน

ฐานข้อมูลอื่น ๆ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
ฐานข้อมูลภาพยนตร์ชาติพันธุ์
หนังสือเก่าชาวสยาม
ICH Learning Resource
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ข่าวมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
รวมเรื่องจารึก
บทความ
คลังภาพ
ข่าวสารและกิจกรรม
เกี่ยวกับเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  ทีมงาน
ติดต่อเรา
 


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง