ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
     
ค้นหาจารึกจาก
ชื่อจารึก อักษร ภาษา
จังหวัดที่พบ คำค้นหา ชุดคำค้น
หรือพิมพ์ชื่อ
 
จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ (บนขอบหัวระฆัง)
จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๓๘ (นางระบำต่างกรีดกรายฟ้อนรำให้ทศกัณฑ์ มูลพลำ และสหัสเดชะได้ชม)
 
   
จารึกวัดอโสการาม Downloads PDF
จารึกวัดอโสการาม  ด้านที่ ๒


คลิกที่ภาพด้านบน
เพื่อชมภาพความละเอียดสูง
อักษรที่มีในจารึก ไทยสุโขทัย
ศักราช พุทธศักราช  ๑๙๔๒
ภาษา ไทย, บาลี
วัตถุจารึก หินแปร
ลักษณะวัตถุ แผ่นรูปใบเสมา
ด้าน/บรรทัด จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๙๘ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๔๗ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๕๑ บรรทัด
ขนาดวัตถุ กว้าง ๕๔ ซม. สูง ๑๓๔ ซม. หนา ๑๕ ซม.
บัญชี/ทะเบียนวัตถุ ๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “สท. ๒๖”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม ๒๕๐๗) กำหนดเป็น “ศิลาจารึก อักษรไทย ภาษาไทย จากวัดอโสการาม สุโขทัย” (ด้านที่ ๑)
๓) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓ (กันยายน ๒๕๐๘) กำหนดเป็น “ศิลาจารึก อักษรขอม ภาษามคธ จากวัดอโสการาม สุโขทัย” (ด้านที่ ๒)
๔) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ กำหนดเป็น “หลักที่ ๙๓ ศิลาจารึกวัดอโสการาม”
๕) ในหนังสือ จารึกสมัยสุโขทัย กำหนดเป็น “ศิลาจารึกวัดอโสการาม พุทธศักราช ๑๙๔๒”
   
 
ผู้อ่าน ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๐๗), (พ.ศ. ๒๕๑๓), (พ.ศ. ๒๕๒๖)
ผู้แปล ประสาร บุญประคอง และ แสง มนวิทูร แปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทย (พ.ศ. ๒๕๐๗), (พ.ศ. ๒๕๑๓), (พ.ศ. ๒๕๒๖)
ผู้ตรวจ ๑) ประเสริฐ ณ นคร (พ.ศ. ๒๕๑๓)
๒) คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๑๓)
๓) กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๖)
เชิงอรรถอธิบาย ๑. ประสาร บุญประคอง : พระราชเทวี คือ สมเด็จพระราชเทพีศรีจุฬาลักษณ์ อรรคราชมเหสีฯ
๒. ประสาร บุญประคอง : ธรรมราชาธิราช = พระราชโอรสของพระยาลิไทย
๓. ประสาร บุญประคอง : พระศรีธรรมราชมาดา = พระมเหสีของพระยาลิไทย
๔. ประสาร บุญประคอง : โลกทั้งสาม คือ มนุษย์โลก, เทวโลก, พรหมโลก (เป็นคำยกย่องหรือเปรียบเทียบการปกครองของพระราชา
๕. ประสาร บุญประคอง : เลข ๗ ตัวนี้เป็นหลักร้อย มีเลขหลักสิบ หลักหน่วยเท่าไร อักษรลบเลือนอ่านไม่ได้
๖. ประสาร บุญประคอง : รัฐสีมา = เขตแคว้น, แว่นแคว้น
๗. ประสาร บุญประคอง : พระมเหสี = สมเด็จพระราชเทพีศรีจุฬาลักษณ์ อรรคราชมเหสีฯ
๘. ประสาร บุญประคอง : พระธรรมราชาธิราช = เสด็จพระมหาธรรมราชาธิราช ผู้หลาน ปรากฏในจารึกหลักที่ ๙ บรรทัดที่ ๘ (นวพรรณ ภัทรมูล; จารึกหลักที่ ๙ นี้ คือ จารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ ๓))

ฐานข้อมูลอื่น ๆ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
ฐานข้อมูลภาพยนตร์ชาติพันธุ์
หนังสือเก่าชาวสยาม
ICH Learning Resource
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ข่าวมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
รวมเรื่องจารึก
บทความ
คลังภาพ
ข่าวสารและกิจกรรม
เกี่ยวกับเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  ทีมงาน
ติดต่อเรา
 


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง