ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
     
ค้นหาจารึกจาก
ชื่อจารึก อักษร ภาษา
จังหวัดที่พบ คำค้นหา ชุดคำค้น
หรือพิมพ์ชื่อ
 
จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ (บนขอบหัวระฆัง)
จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๓๘ (นางระบำต่างกรีดกรายฟ้อนรำให้ทศกัณฑ์ มูลพลำ และสหัสเดชะได้ชม)
 
   
จารึกวัดพระยืน Downloads PDF
จารึกวัดพระยืน  ด้านที่ ๑


คลิกที่ภาพด้านบน
เพื่อชมภาพความละเอียดสูง
อักษรที่มีในจารึก ไทยสุโขทัย
ศักราช พุทธศักราช  ๑๙๑๓
ภาษา ไทย, บาลี
วัตถุจารึก หินดินดาน หรือหินชนวนสีเทา?
ลักษณะวัตถุ แผ่นรูปใบเสมา
ด้าน/บรรทัด จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๘๑ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๔๐ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๔๑ บรรทัด
ขนาดวัตถุ กว้าง ๕๕ ซม. สูง ๙๐ ซม. หนา ๑๐.๕ ซม.
บัญชี/ทะเบียนวัตถุ ๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลพ. ๓๘”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (พฤษภาคม ๒๕๐๐) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกวัดพระยืน”
๓) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ กำหนดเป็น “หลักที่ ๖๒ ศิลาจารึกวัดพระยืน จังหวัดลำพูน”
๔) ในหนังสือ จารึกสมัยสุโขทัย กำหนดเป็น “ศิลาจารึกวัดพระยืน พ.ศ. ๑๙๑๓”
๕) ในหนังสือ วิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย กำหนดเป็น “จารึกวัดพระยืน”
   
 
ผู้อ่าน ฉ่ำ ทองคำวรรณ (พ.ศ. ๒๕๐๘), (พ.ศ. ๒๕๒๖)
ผู้ปริวรรต ฉ่ำ ทองคำวรรณ (พ.ศ. ๒๕๐๘), (พ.ศ. ๒๕๒๖)
ผู้ตรวจ ๑) คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๐๘)
๒) กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๖)
เชิงอรรถอธิบาย ๑. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ชนมาพิธี = อายุ, อายุขัย, กำหนดอายุ
๒. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ดังอั้น = ดังนั้น
๓. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : คาบ = ครั้ง
๔. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : พอย = พลอย, เลย
๕. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : สานต์ = สงบ
๖. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ทานอด = อดทน
๗. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : เดือนเจียง = คือเดือนอ้ายของไทยฝ่ายเหนือ แต่ตรงกับเดือน ๑๑ ของไทยฝ่ายใต้ เรื่องนี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงอธิบายไว้ในสมุดสำหรับสอบศักราชว่า “เดือนตามลัทธิ ไทยฝ่ายเหนือใช้ตรงกับลัทธิจีน เร็วกว่าเดือนจันทรคติตามลัทธิไทยฝ่ายใต้อยู่ ๒ เดือน เป็นต้นว่าเดือน ๘ เหนือ ต้องเข้าใจว่าเดือน ๖ ตามจันทรคติอย่างข้างใต้” และในศิลาจารึกวัดพระสิงห์ จ. เชียงใหม่ จ.ศ. ๑๑๗๓ (พ.ศ. ๒๓๕๔) ว่า “ผลคุณมาส” (เดือน ๔) ศุกลปักษ์ปุรณมี ก็ได้ไทยภาษาว่าเดือน ๖ เพราะฉะนั้น คำว่า “เดือนเจียง” ในที่นี้จึงตรงกับเดือน ๑๑ ตามจันทรคติอย่างไทยฝ่ายใต้
๘. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : เถิง = ถึง
๙. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : บริพาร = แวดล้อม
๑๐. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ยายกัน = เรียงรายกัน
๑๑. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ปี่สรไน = ปี่ไฉน
๑๒. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : พิสเนญชัย = คำว่า “พิสเนญ” น่าจะเป็น ปี่เสนง หรือ เขนง ซึ่งขอมเรียกว่า แสฺนง ได้แก่เขาวัวควายที่ใช้เป่า, ชัย เป็นคำประกอบ
๑๓. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ทะเทียด หรือ สรเทียด = ตรงกับคำบาลีว่า “ทินฺทิม” แปลว่า กลองสองหน้า ใช้ตีด้วยไม้ข้างหนึ่ง และมือข้างหนึ่ง
๑๔. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : กาหล = แตรงอน
๑๕. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : มาน = มี
๑๖. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : กังสดาล = ระฆังวงเดือน
๑๗. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : มรทงค์ = ตะโพน (สันส. – มฤทงค, บาลี – มุทิงค)
๑๘. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ดงเดือด = สนั่นดง หรือเครื่องดนตรีอย่างหนึ่ง
๑๙. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : โอยทาน = ให้ทาน
๒๐. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : รำเพิง = รำพึง

ฐานข้อมูลอื่น ๆ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
ฐานข้อมูลภาพยนตร์ชาติพันธุ์
หนังสือเก่าชาวสยาม
ICH Learning Resource
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ข่าวมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
รวมเรื่องจารึก
บทความ
คลังภาพ
ข่าวสารและกิจกรรม
เกี่ยวกับเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  ทีมงาน
ติดต่อเรา
 


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง