ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
     
ค้นหาจารึกจาก
ชื่อจารึก อักษร ภาษา
จังหวัดที่พบ คำค้นหา ชุดคำค้น
หรือพิมพ์ชื่อ
 
จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ (บนขอบหัวระฆัง)
จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๓๘ (นางระบำต่างกรีดกรายฟ้อนรำให้ทศกัณฑ์ มูลพลำ และสหัสเดชะได้ชม)
 
   
จารึกวัดบ้านยางหมากม่วง Downloads PDF
จารึกวัดบ้านยางหมากม่วง  ด้านที่ ๑


คลิกที่ภาพด้านบน
เพื่อชมภาพความละเอียดสูง
อักษรที่มีในจารึก ฝักขาม
ศักราช พุทธศักราช  ๒๐๒๒
ภาษา ไทย
วัตถุจารึก หินทราย
ลักษณะวัตถุ รูปใบเสมา หักชำรุด
ด้าน/บรรทัด จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๔ บรรทัด
ขนาดวัตถุ กว้าง ๔๕ ซม. สูง ๗๓ ซม.
บัญชี/ทะเบียนวัตถุ ๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชร. ๓๓”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๓ (กันยายน ๒๕๑๙) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกจากวัดบ้านยางหมากม่วง (พ.ศ. ๒๐๒๒)”
๓) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชร. ๓๓ จารึกวัดบ้านยางหมากม่วง พ.ศ. ๒๐๒๒”
๔) ในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑ กำหนดเป็น “๑.๔.๑.๑ วัดบ้านยางหมากม่วง พ.ศ. ๒๐๒๒”
   
 
ผู้อ่าน โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)
ผู้แปล โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)
ผู้ตรวจ โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)
เชิงอรรถอธิบาย ๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ศักราช, ศักขราชได้ ๘๔๑ = เป็นปีจุลศักราช ตรงกับพุทธศักราช ๒๐๒๒
๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๘) : ปีกัดไก๊ = เป็นปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีกุน เอกศก ตามจุลศักราช
๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เดือนเจียง, เดินเจียง = เดือนอ้ายภาคเหนือ ตรงกับเดือน ๕ ภาคกลาง
๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ออก = ขึ้น, ข้างขึ้น
๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๘) : วันกดสัน = ชื่อวันไทยแบบโบราณ รอบหนึ่งมี ๖๐ วัน
๖. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เม็ง = มอญ
๗. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : บุพพาสาฒ, บุรพาษาฒ, บูรพาษาฒ = ชื่อนักษัตรหมู่ที่ ๒๐ (ดาวสัปคับช้าง) มี ๓ ดวง
๘. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ริก = ฤกษ์
๙. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เจ้าหมื่น = ชื่อตำแหน่งข้าราชการ เหนือกว่าตำแหน่งพันขึ้นไป
๑๐. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เถ้า = เฒ่า
๑๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : หื้อ = ให้
๑๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : จังหัน = เป็นสมณโวหาร หมายถึง อาหารทุกชนิดสำหรับพระ
๑๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : พระเจ้า = พระพุทธรูป, พระพุทธเจ้า
๑๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ซาว = ชื่อตำแหน่งข้าราชการ เหนือตำแหน่งสิบขึ้นไป
๑๕. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : จุ่ง = จง, จึง
๑๖. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เมือ = ไป, กลับ
๑๗. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ร้อยซาวปี = ร้อยยี่สิบปี
๑๘. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เมื่อหน้า, เมือหน้า = ไปภายหน้า, ต่อไปภายหน้า
๑๙. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : กินเมิง, กินเมือง = ปกครองบ้านเมือง
๒๐. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ตงหนัก = จนกระทั่งมาก, จงหนัก
๒๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : กลั้วเกล้า = คลุกคลี, เกี่ยวข้อง, ปะปน, ก้าวก่าย
๒๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เถ้าเมิง, เถ้าเมือง = ชื่อตำแหน่ง
๒๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เจ้าพัน = ชื่อตำแหน่งข้าราชการ เหนือนายร้อย
๒๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ปาก = หัวหน้าบังคับคนร้อยคน, ร้อย
๒๕. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : พันหนังสือ = ตำแหน่งข้าราชการสมัยโบราณ

ฐานข้อมูลอื่น ๆ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
ฐานข้อมูลภาพยนตร์ชาติพันธุ์
หนังสือเก่าชาวสยาม
ICH Learning Resource
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ข่าวมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
รวมเรื่องจารึก
บทความ
คลังภาพ
ข่าวสารและกิจกรรม
เกี่ยวกับเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  ทีมงาน
ติดต่อเรา
 


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง