ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
     
ค้นหาจารึกจาก
ชื่อจารึก อักษร ภาษา
จังหวัดที่พบ คำค้นหา ชุดคำค้น
หรือพิมพ์ชื่อ
 
จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ (บนขอบหัวระฆัง)
จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๓๘ (นางระบำต่างกรีดกรายฟ้อนรำให้ทศกัณฑ์ มูลพลำ และสหัสเดชะได้ชม)
 
   
สัญญาไทย-ฝรั่งเศส ครั้งสมเด็จพระนารายณ์ฯ Downloads PDF
สัญญาไทย-ฝรั่งเศส ครั้งสมเด็จพระนารายณ์ฯ  หน้าที่ ๑


คลิกที่ภาพด้านบน
เพื่อชมภาพความละเอียดสูง
อักษรที่มีในจารึก ไทยอยุธยา
ศักราช พุทธศักราช  ๒๒๓๐
ภาษา ไทย
วัตถุจารึก กระดาษแข็งสีขาว
ลักษณะวัตถุ แผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ด้าน/บรรทัด จำนวน ๑๒ หน้า มี ๒๔๙ บรรทัด
บัญชี/ทะเบียนวัตถุ ใน ประชุมจดหมายเหตุอยุธยา ภาค ๑ พ.ศ. ๒๕๑๐ กำหนดเป็น “สัญญาไทย-ฝรั่งเศส ครั้งสมเด็จพระนารายณ์”
   
 
ผู้ปริวรรต คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๑๐)
เชิงอรรถอธิบาย ๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “โกษาธิบดี” เดิมคือ กรมคลัง มีการเปลี่ยนชื่อตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นหน่วยงานในสังกัดพระคลังสินค้า มีหน้าที่ติดต่อกับพ่อค้าและการค้าขายกับต่างชาติ รับผิดชอบการจับจ่ายและเก็บรักษาพระราชทรัพย์ที่ได้จากอากรและส่วย ดูแลพระราชทรัพย์และผลประโยชน์ของแผ่นดิน
๒. หอสมุดแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๒๘) : มูสู หมายถึง “นาย” เป็นคำหน้าหน้าชื่อผู้ชาย มาจากคำภาษาฝรั่งเศสว่า Monsieur (เมอร์สิเออร์)
๓. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “มูสูลาลูเบ” คือ Monsieur Simon de LaLoubère เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๑๘๕ ที่เมืองตูลุส ประเทศฝรั่งเศส เดินทางเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาในฐานะทูต เพื่อเจรจาทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและศาสนาโดยออกเดินทางจากเมืองแบรสต์ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. พ.ศ. ๒๒๓๐ ถึงกรุงศรีอยุธยาเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายนในปีเดียวกัน ก่อนการทำสนธิสัญญาฉบับนี้ได้เข้าเฝ้าถวายพระราชสาสน์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ แด่สมเด็จพระนารายณ์ที่พระบรมมหาราชวังพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๒๓๐ ลาลูแบร์ ใช้เวลาอยู่ในไทย ๓ เดือน ๖ วัน ได้บันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ในช่วงเวลานั้นไว้และมีการตีพิมพ์ครั้งแรกที่กรุงอัมสเตอร์ดัมใน พ.ศ. ๒๒๓๔ ชื่อ “Du Royame de Siam” ต่อมาถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์ที่กรุงลอนดอน เมื่อ พ.ศ. ๒๒๓๖ ในชื่อ “A New Historical Relation of the Kingdom of Siam” ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย ๒ ครั้ง ครั้งแรกแปลจากภาษาอังกฤษในปี ๒๔๕๗ โดย พระนราธิปประพันธ์พงศ์ ในชื่อ “พงศาวดารสยามครั้งกรุงศรีอยุธยา” ครั้งที่ ๒ แปลจากภาษาฝรั่งเศส โดย นายสันต์ ท. โกมลบุตร ตีพิมพ์ในชื่อ “จดหมายเหตุลาลูแบร์ ฉบับสมบูรณ์” เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ เอกสารที่ LaLoubère เขียนไว้นับว่ามีประโยชน์อย่างมากในการศึกษาด้านประวัติศาสตร์และสังคมในสมัยอยุธยา เนื่องจากมีการบันทึกข้อมูลและบรรยายอย่างละเอียด นอกจากนี้ยังมีการวาดภาพรวมทั้งแผนที่ประกอบอีกด้วย
๔. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “มูสูสุปเรศ” คือ MonsieurCeberet
๕. หอสมุดแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๒๘) : “ฝรั่งษ” หมายถึงประเทศฝรั่งเศส มาจากคำภาษาฝรั่งเศส ว่า France (ฟรังซ์)
๖. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : กุมบันหยี = company (บริษัท)
๗. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : หมายถึง สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๒๑๙๙-๒๒๓๑)
๘. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “จังกอบ” คือ ภาษีที่เก็บตามด่านขนอนทั้งทางบกและทางน้ำ โดยชักส่วนสินค้า ๑ ใน ๑๐ ส่วน หรือเก็บเงินตามขนาดพาหนะที่ขนสินค้า
“ขนอน” หมายถึง ด่านเก็บภาษี ตั้งอยู่ปากทางที่จะเข้าเขตราชธานีทั้งทางบกและทางน้ำ นอกจากนี้ยังเป็นจุดตรวจสิ่งของต้องห้ามและอาวุธต่างๆตามกฏหมายรวมถึงส่งข่าวด่วนไปยังพระนครอีกด้วย ค่าอากรเรือผ่านด่านขนอน คิดตามความกว้างของเรือ ที่เรียกว่า “ค่าปากเรือ” ด่านขนอนในสมัยอยุธยามีอยู่ทั้ง ๔ ทิศ โดยคุมเส้นทางคมนาคมที่สำคัญของแม่น้ำลำคลองรอบกรุง
“ฤชา” หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากราษฎรผู้มาติดต่อให้รัฐอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น การออกฉโนดที่ดินและเงินค่าปรับไหม เป็นต้น
๙. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : กปั่น = กำปั่น เป็นเรือเดินทะเลแบบฝรั่ง หัวเรือเรียวแหลม มีเสากระโดง ๓ เสา มีใบเรือ โดยทั่วไปมีขนาดใหญ่กว่าเรือสำเภา และมีการติดตั้งปืนใหญ่บนเรือด้วย
๑๐. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ระวาง” หมายถึง ที่ว่างสำหรับบันทุกของในเรือ
อนึ่ง คำอ่านปัจจุบันที่นำมาลงในฐานข้อมูลนี้ ได้ทำการปรับเปลี่ยนการสะกดคำบางคำจากคำอ่านที่ตีพิมพ์ในประชุมจดหมายเหตุสมัยอยุธยา พ.ศ. ๒๕๑๐  เนื่องจากในปัจจุบันคำเหล่านั้นได้มีการสะกดต่างไปจากเดิม ส่วนเชิงอรรถโดยหอสมุดแห่งชาตินั้น นำมาจากคำอธิบายศัพท์ในบทความเรื่อง “บันทึกรายวัน ของออกพระวิสุทธสุนทร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา” ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๒๘ ฉบับที่ ๖ (ม.ค. ๒๕๒๘) หน้า ๒๗-๑๔๕

ฐานข้อมูลอื่น ๆ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
ฐานข้อมูลภาพยนตร์ชาติพันธุ์
หนังสือเก่าชาวสยาม
ICH Learning Resource
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ข่าวมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
รวมเรื่องจารึก
บทความ
คลังภาพ
ข่าวสารและกิจกรรม
เกี่ยวกับเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  ทีมงาน
ติดต่อเรา
 


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง