ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
     
ค้นหาจารึกจาก
ชื่อจารึก อักษร ภาษา
จังหวัดที่พบ คำค้นหา ชุดคำค้น
หรือพิมพ์ชื่อ
 
จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ (บนขอบหัวระฆัง)
จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๓๘ (นางระบำต่างกรีดกรายฟ้อนรำให้ทศกัณฑ์ มูลพลำ และสหัสเดชะได้ชม)
 
   
จารึกพระพุทธรูปนิรันตราย Downloads PDF
จารึกพระพุทธรูปนิรันตราย  ด้านที่ ๑


คลิกที่ภาพด้านบน
เพื่อชมภาพความละเอียดสูง
อักษรที่มีในจารึก ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์
ศักราช พุทธศักราช  ๒๔๒๑
ภาษา ไทย
วัตถุจารึก หินอ่อน สีขาว
ลักษณะวัตถุ แผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ด้าน/บรรทัด จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๓๗ บรรทัด
ขนาดวัตถุ กว้าง ๓๔ ซม. สูง ๗๕ ซม. หนา ๓ ซม.
บัญชี/ทะเบียนวัตถุ ๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น "อย. ๗๓ จารึกพระพุทธรูปนิรันตราย"
๒) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๑ กำหนดเป็น "หลักที่ ๑๗๙ จารึกที่ผนังพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติ"
   
 
ผู้อ่าน ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๗)
เชิงอรรถอธิบาย ๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : กะไหล่ คือ การเคลือบวัตถุที่เป็นโลหะด้วยเงินหรือทอง โดยใช้ปรอทละลายเงินหรือทองแล้วทาลงบนวัตถุที่ต้องการ จากนั้นจึงไล่ปรอทออกด้วยความร้อน ๒. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : ขัดสมาธิเพชร คือ การนั่งขัดสมาธิแบบที่เห็นฝ่าเท้าทั้ง ๒ ข้าง ๓. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : เรือนแก้ว คือ กรอบมีลวดลายล้อมพระพุทธรูป ๔. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : พระพุทธนฤมลธรรโมภาศ คือ พระประธานในอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติ ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร หน้าตักกว้าง ๒๒ นิ้วครึ่ง สูง ๓๖ นิ้วครึ่ง สร้างเสร็จเมื่อพ.ศ. ๒๔๒๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้พระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการซึ่งทรงเป็นช่างฝีมือเยี่ยมหล่อพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้น ๕. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : ปีมะโรงอัฐศก จุลศักราช ๑๒๑๘ ตรงกับพระพุทธศักราช ๒๓๙๙ ๖. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : ดงศรีมหาโพธิ เป็นแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดี ปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอ ศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรี ๗. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : เส้น เป็นมาตราวัดเท่ากับ ๑๐ วา ๘. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : เนื้อหก ในประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ อธิบายไว้ว่า ทองคำที่ซื้อขายกันนั้น เรียกตามเนื้อและตามราคา เช่น ทองหนักบาทหนึ่งเป็นเงิน ๔ บาท เรียกว่า เนื้อสี่ ทองหนักบาทหนึ่งเป็นเงิน ๕ บาท เรียกว่า เนื้อห้า ทองหนักบาทหนึ่งเป็นเงิน ๖ บาท เรียกว่า เนื้อหก ทองหนักบาทหนึ่งเป็นเงิน ๗ บาทเรียกว่า เนื้อเจ็ด ทองหนักบาทหนึ่งเป็นเงิน ๘ บาทเรียกว่า เนื้อแปด ทองหนักบาทหนึ่งเป็นเงิน ๘ บาท ๒ สลึง เรียกว่า ทองเนื้อแปดสองขา ทองหนักบาทหนึ่งเป็นเงิน ๙ บาท เรียกว่า นพคุณเก้าน้ำ ๙. ประสาร บุญประคอง : ๘ ตำลึง = ๓๒ บาท (มาตราเงิน ๑ ตำลึง=๔ บาท) ๑๐. ประสาร บุญประคอง: ๘ ชั่ง = ๖๔๐ บาท (มาตราเงิน ๑ ชั่ง = ๘๐บาท) ๑๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : ปีวอกโทศก จุลศักราช ๑๒๒๒ ตรงกับพ.ศ. ๒๔๐๓ ๑๒. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : สัมพัจฉรฉิน คือ พิธีสิ้นปี, ตรุษ ๑๓. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : ปีมะโรงสัมฤทธิศก จุลศักราช ๑๒๓๐ ตรงกับพ.ศ. ๒๔๑๑ ๑๔. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : คือ พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๕. ประสาร บุญประคอง :วันจันทร์ เดือน ๔ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีขาลสัมฤทธิ์ศก ตรงกับวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๒๑

ฐานข้อมูลอื่น ๆ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
ฐานข้อมูลภาพยนตร์ชาติพันธุ์
หนังสือเก่าชาวสยาม
ICH Learning Resource
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ข่าวมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
รวมเรื่องจารึก
บทความ
คลังภาพ
ข่าวสารและกิจกรรม
เกี่ยวกับเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  ทีมงาน
ติดต่อเรา
 


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง