ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
     
ค้นหาจารึกจาก
ชื่อจารึก อักษร ภาษา
จังหวัดที่พบ คำค้นหา ชุดคำค้น
หรือพิมพ์ชื่อ
 
จารึกขันน้ำมนต์วัดบางคาง
จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๗๕ (หนุมานให้ก่อไฟเผาร่างนางสีดา)
 
   
จารึกฐานพระพุทธรูปพระนายคัมกอง  
ชื่อจารึก จารึกฐานพระพุทธรูปพระนายคัมกอง
ชื่อจารึกแบบอื่นๆ จารึกบนฐานพระพุทธรูป ในพระตำหนักสมเด็จฯ, จารึกฐานพระพุทธรูปพระนายคัมกอง พุทธศตวรรษที่ ๒๐
อักษรที่มีในจารึก ไทยสุโขทัย
ศักราช พุทธศตวรรษ  ๒๐
ภาษา ไทย
ด้าน/บรรทัด จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑ บรรทัด
วัตถุจารึก โลหะ
ลักษณะวัตถุ ฐานพระพุทธรูป
ขนาดวัตถุ หน้าตักกว้าง ๗๗ ซม. สูงตลอดองค์ ๑๑๔ ซม.
บัญชี/ทะเบียนวัตถุ ๑) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๑๑) กำหนดเป็น “จารึกบนฐานพระพุทธรูป ในพระตำหนักสมเด็จฯ”
๒) ในหนังสือ จารึกสมัยสุโขทัย กำหนดเป็น “จารึกฐานพระพุทธรูปพระนายคัมกอง พุทธศตวรรษที่ ๒๐”
ปีที่พบจารึก พุทธศักราช ๒๕๑๑
สถานที่พบ พระตำหนักวาสุกรี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร
ผู้พบ สมเด็จพระอริยงศาคตญาณฯ สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปณฺณสิริ) เมื่อครั้งทรงเป็นสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ปัจจุบันอยู่ที่ พระตำหนักวาสุกรี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร
พิมพ์เผยแพร่ ๑) วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๑๑) : ๑๐๘-๑๑๗.
๒) จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๖), ๑๙๔-๑๙๖.
ประวัติ ครั้งที่ทางวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์พบอักษรจารึกที่ฐานพระพุทธรูป จำนวนหลายองค์ จึงได้ทำหนังสือแจ้งให้กรมศิลปากร ส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการสำรวจ ซึ่งกรมศิลปากรได้ส่งเจ้าหน้าที่ ๓ คน คือ นายประสาร บุญประคอง นายธูป นวลยง และนายเทิม มีเต็ม ไปทำการสำรวจ อ่านถ่ายถอด และถ่ายภาพ เมื่อวันที่ ๕ และ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ พระพุทธรูปองค์นี้หล่อด้วยโลหะ ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย
เนื้อหาโดยสังเขป เรื่องที่จารึก กล่าวถึงพระนายคัมกองผู้พี่ และแม่อามศรีผู้น้อง เป็นผู้สร้างพระพุทธรูป
ผู้สร้าง พระนายคัมกอง และแม่อามศรี
การกำหนดอายุ ที่ฐานด้านหน้าพระพุทธรูป มีจารึกอักษรสุโขทัย ภาษาไทยจำนวน ๑ บรรทัด และมีจารึกอักษรไทย ภาษาไทย สมัยรัตนโกสินทร์ กำกับไว้ว่า “โสกโขไท” จึงทำให้เข้าใจว่า พระพุทธรูปองค์ดังกล่าวนี้ ได้อัญเชิญมาจากเมืองสุโขทัย ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สันนิษฐานว่าจารึกขึ้นในพุทธศตวรรษที่ ๒๐ (พ.ศ. ๑๙๐๑-๒๐๐๐)
ข้อมูลอ้างอิง เรียบเรียงข้อมูลโดย : วชรพร อังกูรชัชชัย และดอกรัก พยัคศรี, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๖, จาก :
๑) ประสาร บุญประคอง, “คำอ่านจารึกฐานพระพุทธรูปในวัดพระเชตพนฯ พระนคร,” ศิลปากร ๑๒, ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๑๑) : ๑๐๘-๑๑๗.
๒) ประสาร บุญประคอง, “จารึกฐานพระพุทธรูปพระนายคัมกอง พุทธศตวรรษที่ ๒๐,” ใน จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๖), ๑๙๔-๑๙๖.
ภาพประกอบ ภาพถ่ายจารึกจาก : วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๑๑)
ชุดคำค้น อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 20, ยุคสมัย-จารึกสมัยสุโขทัย, วัตถุ-จารึกบนวัตถุสัมฤทธิ์, ลักษณะ-จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างพระพุทธรูป, บุคคล-พระนายคัมกอง, บุคคล-แม่อามศรี,
 
ด้านที่ ๑

ฐานข้อมูลอื่น ๆ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
ฐานข้อมูลภาพยนตร์ชาติพันธุ์
หนังสือเก่าชาวสยาม
ICH Learning Resource
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ข่าวมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
รวมเรื่องจารึก
บทความ
คลังภาพ
ข่าวสารและกิจกรรม
เกี่ยวกับเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  ทีมงาน
ติดต่อเรา
 


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง