ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
     
ค้นหาจารึกจาก
ชื่อจารึก อักษร ภาษา
จังหวัดที่พบ คำค้นหา ชุดคำค้น
หรือพิมพ์ชื่อ
 
จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ (บนขอบหัวระฆัง)
จารึกกู่วัดเสาหิน
 
   
บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๔๑  
ชื่อจารึก บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๔๑
ชื่อจารึกแบบอื่นๆ -
อักษรที่มีในจารึก ไทยอยุธยา
ศักราช พุทธศักราช  ๒๒๒๙
ภาษา ไทย
ด้าน/บรรทัด จำนวน ๑ หน้า มี ๑๔ บรรทัด
วัตถุจารึก กระดาษฝรั่ง
ลักษณะวัตถุ แผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาดวัตถุ กว้าง ๑๘ ซม. ยาว ๒๔ ซม.
ปีที่พบจารึก พ.ศ. ๒๔๒๗
สถานที่พบ หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ผู้พบ ม.ล. มานิจ ชุมสาย
ปัจจุบันอยู่ที่ หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
พิมพ์เผยแพร่ วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๒๘ ฉบับที่ ๖ (มกราคม ๒๕๒๘) : ๒๗-๑๔๕.
ประวัติ ต้นฉบับของบันทึกนี้อยู่ที่หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสโดยลงทะเบียนไว้เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ซานัง ใน พ.ศ. ๒๕๒๗ ม.ล. มานิจ ชุมสาย ได้นำสำเนาต้นฉบับมาพิมพ์เผยแพร่ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติในชื่อเรื่อง “เอกสารรายงานฉบับตัวจริงของโกษาปาน ที่ได้ร่างทิ้งไว้ในประเทศฝรั่งเศส” ต่อมามอบให้ผู้เชี่ยวชาญเอกสารโบราณของกรมศิลปากรอ่านและได้ตีพิมพ์ลงใน วารสารศิลปากร ฉบับเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘ รัฐบาลฝรั่งเศสมอบสำเนาต้นฉบับบันทึกรายวันของโกษาปานให้ประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๒๙ บันทึกนี้เขียนขึ้นโดยออกพระวิสุทธสุนทร (โกษาปาน) ขณะที่พักอยู่ในเมืองแบรสท์ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อครั้งเป็นราชทูตนำพระราชสาส์นไปถวายแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ โดยออกเดินทางไปกับเรือราชทูตฝรั่งเศสเมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๘ และถึงประเทศฝรั่งเศสโดยขึ้นบกที่เมืองแบรสท์เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๒๒๙ คณะราชทูตไทยประกอบด้วย ออกพระวิสุทธสุนทร ราชทูต ออกหลวงกัลยาราชไมตรี อุปทูต ออกขุนศรีวิสารวาจา ตรีทูต และผู้ติดตามประมาณ ๓๐ คน ต้นฉบับของบันทึกที่พบเป็นเพียงส่วนหนึ่งของบันทึกทั้งหมด เนื่องจากข้อความในหน้าแรกไม่ใช่การเริ่มต้นบันทึก จึงสันนิษฐานว่ามีการเขียนจบไปแล้วเล่มหนึ่งแล้วมาเขียนต่อในเล่มนี้ บันทึกนี้เขียนบนสมุดฝรั่ง ด้านหนึ่งของสมุดเป็นประวัติศาสตร์ของซานัง เขียนด้วยลายมือภาษาฝรั่งเศส ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นอักษรและภาษาไทย มี ๖๗ แผ่น แผ่นละ ๑๔ บรรทัด (ยกเว้นแผ่นสุดท้ายมี ๗ บรรทัด)
เนื้อหาโดยสังเขป บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันอังคาร ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๘ ปีขาล พ.ศ. ๒๒๒๙ บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่มูสูโกบันตังเดโปพาไปเยี่ยมชม เช่น ตึกทรงรีทางทิศตะวันออกกว้างประมาณ ๑๐ เส้น เป็นต้น วันพุธ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๘ ปีขาล พ.ศ. ๒๒๒๙ ออกพระวิสุทธสุนธรโอภาปราศรัยกับบาตรีทั้งสามคนซึ่งอยู่ปากน้ำ
ผู้สร้าง ออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) (ในบันทึกไม่ได้ระบุนามผู้เขียน แต่วันเดือนปีที่ระบุในเอกสารเป็นช่วงเวลาที่คณะทูตไทยเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศส)
การกำหนดอายุ กำหนดจากวันเดือนปีที่ปรากฏในเอกสาร ซึ่งในส่วนที่พบบันทึกตั้งแต่พฤหัสบดี ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีขาล จุลศักราช ๑๐๔๘ (พ.ศ. ๒๒๒๙) ถึง วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๕ ค่ำ ในเดือนและปีเดียวกัน รวมเวลาทั้งสิ้น ๑๕ วัน
ข้อมูลอ้างอิง เรียบเรียงข้อมูลโดย : พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
๑) ก่องแก้ว วีระประจักษ์, “บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนทร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศส,” ศิลปากร ๒๘, ๖ (มกราคม ๒๕๒๘) : ๒๗-๑๔๕.
๒) ภูธร ภูมะธน, “เอกสารไทยในฝรั่งเศส : เอกสารภาษาไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์ที่น่าสนใจ ๒ ฉบับที่สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส,” ศิลปวัฒนธรรม ๖, ๑๒ (พฤศจิกายน ๒๕๒๘) : ๑๑๔-๑๒๑.
ภาพประกอบ ภาพคัดจำลองจาก : ศิลปากร ๒๘, ๖ (มกราคม ๒๕๒๘)
ชุดคำค้น อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส,
 
ด้านที่ ๑

ฐานข้อมูลอื่น ๆ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
ฐานข้อมูลภาพยนตร์ชาติพันธุ์
หนังสือเก่าชาวสยาม
ICH Learning Resource
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ข่าวมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
รวมเรื่องจารึก
บทความ
คลังภาพ
ข่าวสารและกิจกรรม
เกี่ยวกับเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  ทีมงาน
ติดต่อเรา
 


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง