ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
     
ค้นหาจารึกจาก
ชื่อจารึก อักษร ภาษา
จังหวัดที่พบ คำค้นหา ชุดคำค้น
หรือพิมพ์ชื่อ
 
จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ (บนขอบหัวระฆัง)
จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๓๘ (นางระบำต่างกรีดกรายฟ้อนรำให้ทศกัณฑ์ มูลพลำ และสหัสเดชะได้ชม)
 
   
จารึกพญาแสนหลวงพิงไชย  
ชื่อจารึก จารึกพญาแสนหลวงพิงไชย
ชื่อจารึกแบบอื่นๆ ลพ. ๔๓ จารึกพญาแสนหลวงพิงไชย, ศิลาจารึก (วัดช้างค้ำ) ลพ./๔๓ อักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย จ.ศ. ๙๑๙
อักษรที่มีในจารึก ฝักขาม
ศักราช พุทธศักราช  ๒๑๐๐
ภาษา ไทย
ด้าน/บรรทัด จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๒๒ บรรทัด แต่ละด้านมี ๑๑ บรรทัด
ขนาดวัตถุ กว้าง ๓๘ ซม. สูง ๖๒ ซม.
บัญชี/ทะเบียนวัตถุ ๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลพ. ๔๓ จารึกพญาแสนหลวงพิงไชย”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๖ (มีนาคม ๒๕๑๘) กำหนดเป็น “ศิลาจารึก (วัดช้างค้ำ) ลพ./๔๓ อักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย จ.ศ. ๙๑๙”
ปีที่พบจารึก ไม่ปรากฏหลักฐาน
สถานที่พบ วัดพระธาตุหริภุญไชย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ผู้พบ ไม่ปรากฏหลักฐาน
ปัจจุบันอยู่ที่ หอกังสดาล วัดพระธาตุหริภุญไชย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
พิมพ์เผยแพร่ วารสารศิลปากร ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๖ (มีนาคม ๒๕๑๘) : ๕๖-๕๘.
ประวัติ คณะกรรมการค้นคว้าประวัติศาสตร์แห่งสหภาพพม่าให้สำเนาจารึกกรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔ เจ้าหน้าที่กองหอสมุดแห่งชาติ เดินทางไปทำการสำรวจจารึกที่จังหวัดลำพูน เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ยังไม่พบจารึกหลักนี้
เนื้อหาโดยสังเขป ข้อความจารึกกล่าวถึง พระเจ้าอยู่หัวพระองค์หนึ่ง ว่าทรงมีบัญชาให้พระยาแสนหลวงพิงชัยทำพิธีทานด้วยการอุทิศข้าพระให้ปฏิบัติดูแลแก่อารามป่าญางเถียงแชง
ผู้สร้าง ไม่ปรากฏหลักฐาน
การกำหนดอายุ ข้อความจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๙๑๙ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๑๐๐ อันเป็นรัชสมัยของพระเมกุฏิสุทธิวงศ์ (พ.ศ. ๒๐๙๔-๒๑๐๗)
ข้อมูลอ้างอิง เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
เทิม มีเต็ม, “คำอ่านศิลาจารึก (วัดช้างค้ำ) ลพ./๔๓ อักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย จ.ศ. ๙๑๙,” ศิลปากร ๑๘, ๖ (มีนาคม ๒๕๑๘) : ๕๖-๕๘.
ชุดคำค้น อายุ-จารึก พ.ศ. 2100, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 22, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้พม่า, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้พม่า-พระเจ้าเมกุฏิสุทธิวงศ์, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระธาตุหริภุญไชย ลำพูน, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายข้าพระ, บุคคล-พระยาหลวงแสนหลวงพิงชัย,
 
ด้านที่ ๑
ด้านที่ ๒

ฐานข้อมูลอื่น ๆ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
ฐานข้อมูลภาพยนตร์ชาติพันธุ์
หนังสือเก่าชาวสยาม
ICH Learning Resource
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ข่าวมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
รวมเรื่องจารึก
บทความ
คลังภาพ
ข่าวสารและกิจกรรม
เกี่ยวกับเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  ทีมงาน
ติดต่อเรา
 


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง