ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
     
ค้นหาจารึกจาก
ชื่อจารึก อักษร ภาษา
จังหวัดที่พบ คำค้นหา ชุดคำค้น
หรือพิมพ์ชื่อ
 
จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ (บนขอบหัวระฆัง)
จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๓๘ (นางระบำต่างกรีดกรายฟ้อนรำให้ทศกัณฑ์ มูลพลำ และสหัสเดชะได้ชม)
 
   
จารึกสองแคว  
ชื่อจารึก จารึกสองแคว
ชื่อจารึกแบบอื่นๆ หลักที่ ๑๐ ศิลาจารึก จ.ศ. ๗๖๖ จังหวัดสุโขทัย, ศิลาจารึกสองแคว พุทธศักราช ๑๙๔๗
อักษรที่มีในจารึก ขอมสุโขทัย
ศักราช พุทธศักราช  ๑๙๔๗
ภาษา ไทย, บาลี
ด้าน/บรรทัด จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๖๘ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๓๕ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๓๓ บรรทัด
วัตถุจารึก หินชนวน
ลักษณะวัตถุ แผ่นรูปใบเสมา
ขนาดวัตถุ กว้าง ๔๗ ซม. สูง ๑๐๐ ซม. หนา ๑๑ ซม.
บัญชี/ทะเบียนวัตถุ ๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “สท. ๑๐”
๒) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๑ กำหนดเป็น “หลักที่ ๑๐ ศิลาจารึก จ.ศ. ๗๖๖ จังหวัดสุโขทัย”
๓) ในหนังสือ จารึกสมัยสุโขทัย กำหนดเป็น “ศิลาจารึกสองแคว พุทธศักราช ๑๙๔๗”
ปีที่พบจารึก ไม่ปรากฏหลักฐาน
สถานที่พบ หน้าพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ผู้พบ ไม่ปรากฏหลักฐาน
ปัจจุบันอยู่ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร
พิมพ์เผยแพร่ ๑) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๑ ([กรุงเทพฯ] : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๑), ๑๒๘-๑๓๔.
๒) จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๖), ๓๔๘-๓๕๕.
ประวัติ ศิลาจารึกนี้ ไม่ปรากฏว่ามาจากไหน (แต่ข้อความในบรรทัดที่ ๑๙ ด้านที่ ๑ แสดงว่าเดิมจารึกนี้อยู่ที่สองแคว คือ พิษณุโลก) ได้ตั้งอยู่หน้าพระอุโบสถวัดบวรนิเวศหลายปีมาแล้ว เพิ่งได้ย้ายเอามาไว้ในหอพระสมุดสำหรับพระนคร เมื่อปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ด้านที่ ๑ มี ๓๙ บรรทัด เป็นอักษรขอมสุโขทัย ภาษาไทย ๒ บรรทัดครึ่ง เป็นอักษรขอมสุโขทัย ภาษาบาลี ๖ บรรทัด แล้วอักษรไทยสุโขทัย ภาษาไทยอีก ๓๐ บรรทัดครึ่ง ด้านที่ ๒ มี ๓๓ บรรทัด เป็นอักษรไทย ภาษาไทย ๒๑ บรรทัด อักษรขอมสุโขทัย ภาษาบาลี ๘ บรรทัด แล้วอักษรไทยสุโขทัย ภาษาไทยอีก ๔ บรรทัด แต่ ๔ บรรทัดหลังนี้เข้าใจว่าได้จารึกภายหลัง เพราะตัวหนังสือไม่เหมือนกับบรรทัดอื่นๆ ข้างต้น
เนื้อหาโดยสังเขป ศิลาจารึกหลักนี้ชำรุดมาก อ่านได้น้อยคำ ในตอนต้นมี จ.ศ. ๗๖๖ ปีวอก ตอนปลายมีชื่อพระธรรมราชา เห็นจะเป็นพระธรรมราชาที่ ๓ มูลเหตุที่ได้จารึกก็ไม่ปรากฏ หรือจะปรากฏก็อ่านไม่ได้ คำจารึกที่เหลืออยู่บ้างเล็กน้อยอ่านพอได้ใจความว่า เป็นเรื่องท่านเจ้าพันสร้างถาวรวัตถุต่างๆ ในเมืองเชลียง เมืองสองแคว เมืองเชียงใหม่ และเมืองสุโขทัย
ผู้สร้าง ไม่ปรากฏหลักฐาน
การกำหนดอายุ ข้อความจารึก ด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑-๒ ระบุ จ.ศ. ๗๖๖ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๑๙๔๗
ข้อมูลอ้างอิง เรียบเรียงข้อมูลโดย : วชรพร อังกูรชัชชัย และดอกรัก พยัคศรี, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๖, จาก :
๑) ยอร์ช เซเดส์, “ศิลาจารึกสองแคว พุทธศักราช ๑๙๔๗,” ใน จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๖), ๓๔๘-๓๕๕.
๒) ยอร์ช เซเดส์, “หลักที่ ๑๐ ศิลาจารึก จ.ศ. ๗๖๖,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๑ : เป็นจารึกกรุงสุโขทัยที่ได้พบก่อน พ.ศ. ๒๕๓๔ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์, สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๑), ๑๒๘-๑๓๔.
ภาพประกอบ ภาพสำเนาจารึกจาก : ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๑ ([กรุงเทพฯ] : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๑)
ชุดคำค้น อายุ-จารึก พ.ศ. 1947, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 20, ยุคสมัย-จารึกสมัยสุโขทัย, ยุคสมัย-จารึกสมัยสุโขทัย-พระมหาธรรมราชาที่ 3, วัตถุ-จารึกบนหิน, วัตถุ-จารึกบนหินชนวน, ลักษณะ-จารึกบนใบเสมา, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างวัดหรือศาสนสถาน, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างพระพุทธรูป, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองกรุงสุโขทัย, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองกรุงสุโขทัย-พระมหาธรรมราชาที่ 3, บุคคล-พระมหาธรรมราชาที่ 3, บุคคล-ท่านเจ้าพัน,
 
ด้านที่ ๑
ด้านที่ ๒

ฐานข้อมูลอื่น ๆ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
ฐานข้อมูลภาพยนตร์ชาติพันธุ์
หนังสือเก่าชาวสยาม
ICH Learning Resource
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ข่าวมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
รวมเรื่องจารึก
บทความ
คลังภาพ
ข่าวสารและกิจกรรม
เกี่ยวกับเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  ทีมงาน
ติดต่อเรา
 


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง