ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
     
ค้นหาจารึกจาก
ชื่อจารึก อักษร ภาษา
จังหวัดที่พบ คำค้นหา ชุดคำค้น
หรือพิมพ์ชื่อ
 
จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ (บนขอบหัวระฆัง)
จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๓๘ (นางระบำต่างกรีดกรายฟ้อนรำให้ทศกัณฑ์ มูลพลำ และสหัสเดชะได้ชม)
 
   
จารึกจุลคิรี  
ชื่อจารึก จารึกจุลคิรี
ชื่อจารึกแบบอื่นๆ ชม. ๒๐ จารึกสมเด็จพระนางจามเทวีถาปนาพระธาตุดอยน้อย, ๑.๒.๑.๑ จุลคิรี พ.ศ. ๒๐๙๗/ค.ศ. ๑๕๕๔, ชม. ๒๐ จารึกจุลคิรี พ.ศ. ๒๐๙๗
อักษรที่มีในจารึก ฝักขาม
ศักราช พุทธศักราช  ๒๐๙๗
ภาษา ไทย
ด้าน/บรรทัด จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๔๕ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๒๒ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๒๔ บรรทัด
วัตถุจารึก หินทรายสีเหลือง
ลักษณะวัตถุ รูปใบเสมา
ขนาดวัตถุ กว้าง ๕๕ ซม. สูง ๑๔๖ ซม. หนา ๑๓ ซม.
บัญชี/ทะเบียนวัตถุ ๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๒๐ จารึกสมเด็จพระนางจามเทวีถาปนาพระธาตุดอยน้อย”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๒๘ ฉบับที่ ๖ (มกราคม ๒๕๒๘) กำหนดเป็น “๑.๒.๑.๑ จุลคิรี พ.ศ. ๒๐๙๗/ค.ศ. ๑๕๕๔”
๓) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชม. ๒๐ จารึกจุลคิรี พ.ศ. ๒๐๙๗”
ปีที่พบจารึก ไม่ปรากฏหลักฐาน
สถานที่พบ วัดพระธาตุดอยน้อย ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้พบ ไม่ปรากฏหลักฐาน
ปัจจุบันอยู่ที่ วัดพระธาตุดอยน้อย ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
พิมพ์เผยแพร่ ๑)วารสารศิลปากร ปีที่ ๒๘ ฉบับที่ ๖ (มกราคม ๒๕๒๘) : ๒๐-๒๖.
๒) จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ :จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๗๗-๘๑.
ประวัติ “จุลคิรี” หรือ “สุวรรณคิรี” คงจะเป็นภูเขาอันเดียวกันกับภูเขา “ดอยน้อย” ที่พบและที่อยู่ปัจจุบันของศิลาจารึกหลักนี้
เนื้อหาโดยสังเขป พ.ศ. ๒๐๙๗ พญาเมกุฏิทรงระลึกถึงเจดีย์บนดอยน้อย อันพระนางจามเทวีเคยทรงนำองค์พระธาตุมาบรรจุไว้ และทรงได้ถวายผ้าขาว (ปะขาว) ๔ คน ทั้งลูกหลานด้วย พญาเมกุฏิรับสั่งให้รวบรวมเครือญาติผ้าขาวทั้ง ๔ คนนั้น เพื่อถวายไว้ให้รักษาดูแลพระธาตุดังเก่า นอกจากนั้นพญาเมกุฏิยังทรงถวายนาและบ้านเพิ่มขึ้นด้วย
ผู้สร้าง ไม่ปรากฏหลักฐาน
การกำหนดอายุ ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๙๑๖ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๙๗ อันเป็นสมัยที่พระเมกุฏิสุทธิวงศ์ปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๙๔-๒๑๐๗)
ข้อมูลอ้างอิง เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
๑) ฮันส์ เพนธ์, “การสำรวจและวิจัยจารึก ๑.๒.๑.๑ จุลคิรี พ.ศ. ๒๐๙๗/ค.ศ. ๑๕๕๔,” ศิลปากร ๒๘, ๖ (มกราคม ๒๕๒๘) : ๒๐-๒๖.
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. ๒๐ จารึกจุลคิรี พ.ศ. ๒๐๙๗,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๗๗-๘๑.
๓) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).
ภาพประกอบ ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๒ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑)
ชุดคำค้น อายุ-จารึก พ.ศ. 2097, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 21, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้พม่า, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้พม่า-พระเจ้าเมกุฏิสุทธิวงศ์, วัตถุ-จารึกบนหิน, วัตถุ-จารึกบนหินทราย, วัตถุ-จารึกบนหินทรายสีเหลือง, ลักษณะ-จารึกบนใบเสมา, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระธาตุดอยน้อย จังหวัดเชียงใหม่, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างองค์พระธาตุ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายข้าพระ, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-ประดิษฐานพระธาตุ, เรื่อง-ประวัติและตำนาน-พระธาตุดอยน้อย, เรื่อง-ประวัติและตำนาน-พระนางจามเทวี,
 
ด้านที่ ๑
ด้านที่ ๒

ฐานข้อมูลอื่น ๆ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
ฐานข้อมูลภาพยนตร์ชาติพันธุ์
หนังสือเก่าชาวสยาม
ICH Learning Resource
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ข่าวมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
รวมเรื่องจารึก
บทความ
คลังภาพ
ข่าวสารและกิจกรรม
เกี่ยวกับเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  ทีมงาน
ติดต่อเรา
 


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง