ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
     
ค้นหาจารึกจาก
ชื่อจารึก อักษร ภาษา
จังหวัดที่พบ คำค้นหา ชุดคำค้น
หรือพิมพ์ชื่อ
 
จารึกขันน้ำมนต์วัดบางคาง
จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๗๕ (หนุมานให้ก่อไฟเผาร่างนางสีดา)
 
   
จารึกระฆังในถ้ำเชียงดาว  
ชื่อจารึก จารึกระฆังในถ้ำเชียงดาว
ชื่อจารึกแบบอื่นๆ ชม. ๖๖ จารึกระฆังในถ้ำเชียงดาว, จารึกที่ระฆังในถ้ำเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๑๕๗
อักษรที่มีในจารึก ธรรมล้านนา
ศักราช พุทธศักราช  ๒๑๕๘
ภาษา ไทย
ด้าน/บรรทัด จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๕ บรรทัด (รอบองค์ระฆัง)
วัตถุจารึก โลหะ
ลักษณะวัตถุ ระฆัง
ขนาดวัตถุ สูง ๖๙ ซม.
บัญชี/ทะเบียนวัตถุ ๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๖๖ จารึกระฆังในถ้ำเชียงดาว”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๓ (กันยายน ๒๕๑๘) กำหนดเป็น “จารึกที่ระฆังในถ้ำเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๑๕๗”
ปีที่พบจารึก ไม่ปรากฏหลักฐาน
สถานที่พบ ถ้ำเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ผู้พบ ไม่ปรากฏหลักฐาน
ปัจจุบันอยู่ที่ ถ้ำเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
พิมพ์เผยแพร่ วารสารศิลปากร ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๓ (กันยายน ๒๕๑๘) : ๑๒๒-๑๒๔.
เนื้อหาโดยสังเขป ข้อความจารึกบอกเวลาสร้าง ชื่อผู้สร้าง และวัตถุประสงค์ที่สร้างระฆัง ชื่อผู้บริจาคโลหะ น้ำหนัก และคำชักชวนผู้บริจาคไทยทานให้ตั้งความปรารถนา
ผู้สร้าง พระสงฆ์นามว่า พละปัญโญ ร่วมกับอุบาสกอุบาสิกา
การกำหนดอายุ ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๙๗๖ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๑๕๘ (นับแบบลังกา) อันเป็นปลายรัชสมัยของพระช้อย (ช่วงครองราชย์ครั้งที่ ๒) (พงศาวดารโยนก; พ.ศ. ๒๑๕๔-๒๑๕๗, ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่; พ.ศ. ๒๑๕๖-๒๑๕๘, โคลงมังทรารบเชียงใหม่; พ.ศ. ๒๑๕๖-๒๑๕๗) ถึงต้นรัชสมัยที่เจ้าเมืองน่านปกครองเมืองเชียงใหม่ (พงศาวดารโยนก; พ.ศ. ๒๑๕๗-๒๑๗๔, ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่; พ.ศ. ๒๑๕๘-๒๑๗๔)
ข้อมูลอ้างอิง เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, ๒๕๔๔), ๒๕๔.
๒) ฮันส์ เพนธ์, “คำอ่านจารึกที่ระฆังในถ้ำเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่,” ศิลปากร ๑๙, ๓ (กันยายน ๒๕๑๘) : ๑๒๒-๑๒๔.
ภาพประกอบ ภาพถ่ายจารึกจาก : วารสารศิลปากร ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๓ (กันยายน ๒๕๑๘)
ชุดคำค้น อายุ-จารึก พ.ศ. 2158, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 22, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา, วัตถุ-จารึกบนโลหะ, ลักษณะ-จารึกรูประฆัง, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท ลัทธิลังกาวงศ์, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในถ้ำเชียงดาว เชียงใหม่, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างระฆัง,
 
ด้านที่ ๑

ฐานข้อมูลอื่น ๆ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
ฐานข้อมูลภาพยนตร์ชาติพันธุ์
หนังสือเก่าชาวสยาม
ICH Learning Resource
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ข่าวมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
รวมเรื่องจารึก
บทความ
คลังภาพ
ข่าวสารและกิจกรรม
เกี่ยวกับเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  ทีมงาน
ติดต่อเรา
 


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง