ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
     
ค้นหาจารึกจาก
ชื่อจารึก อักษร ภาษา
จังหวัดที่พบ คำค้นหา ชุดคำค้น
หรือพิมพ์ชื่อ
 
จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะกำเนิดแห่งลม จำพวกที่ ๑๑ พุทธยักษวาโย)
จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะกำเนิดแห่งลม จำพวกที่ ๖ รามะภานีวาโย)
 
   
จารึกระฆังในถ้ำเชียงดาว  
ชื่อจารึก จารึกระฆังในถ้ำเชียงดาว
ชื่อจารึกแบบอื่นๆ ชม. ๖๖ จารึกระฆังในถ้ำเชียงดาว, จารึกที่ระฆังในถ้ำเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๑๕๗
อักษรที่มีในจารึก ธรรมล้านนา
ศักราช พุทธศักราช  ๒๑๕๘
ภาษา ไทย
ด้าน/บรรทัด จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๕ บรรทัด (รอบองค์ระฆัง)
วัตถุจารึก โลหะ
ลักษณะวัตถุ ระฆัง
ขนาดวัตถุ สูง ๖๙ ซม.
บัญชี/ทะเบียนวัตถุ ๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๖๖ จารึกระฆังในถ้ำเชียงดาว”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๓ (กันยายน ๒๕๑๘) กำหนดเป็น “จารึกที่ระฆังในถ้ำเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๑๕๗”
ปีที่พบจารึก ไม่ปรากฏหลักฐาน
สถานที่พบ ถ้ำเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ผู้พบ ไม่ปรากฏหลักฐาน
ปัจจุบันอยู่ที่ ถ้ำเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
พิมพ์เผยแพร่ วารสารศิลปากร ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๓ (กันยายน ๒๕๑๘) : ๑๒๒-๑๒๔.
เนื้อหาโดยสังเขป ข้อความจารึกบอกเวลาสร้าง ชื่อผู้สร้าง และวัตถุประสงค์ที่สร้างระฆัง ชื่อผู้บริจาคโลหะ น้ำหนัก และคำชักชวนผู้บริจาคไทยทานให้ตั้งความปรารถนา
ผู้สร้าง พระสงฆ์นามว่า พละปัญโญ ร่วมกับอุบาสกอุบาสิกา
การกำหนดอายุ ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๙๗๖ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๑๕๘ (นับแบบลังกา) อันเป็นปลายรัชสมัยของพระช้อย (ช่วงครองราชย์ครั้งที่ ๒) (พงศาวดารโยนก; พ.ศ. ๒๑๕๔-๒๑๕๗, ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่; พ.ศ. ๒๑๕๖-๒๑๕๘, โคลงมังทรารบเชียงใหม่; พ.ศ. ๒๑๕๖-๒๑๕๗) ถึงต้นรัชสมัยที่เจ้าเมืองน่านปกครองเมืองเชียงใหม่ (พงศาวดารโยนก; พ.ศ. ๒๑๕๗-๒๑๗๔, ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่; พ.ศ. ๒๑๕๘-๒๑๗๔)
ข้อมูลอ้างอิง เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, ๒๕๔๔), ๒๕๔.
๒) ฮันส์ เพนธ์, “คำอ่านจารึกที่ระฆังในถ้ำเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่,” ศิลปากร ๑๙, ๓ (กันยายน ๒๕๑๘) : ๑๒๒-๑๒๔.
ภาพประกอบ ภาพถ่ายจารึกจาก : วารสารศิลปากร ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๓ (กันยายน ๒๕๑๘)
ชุดคำค้น อายุ-จารึก พ.ศ. 2158, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 22, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา, วัตถุ-จารึกบนโลหะ, ลักษณะ-จารึกรูประฆัง, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท ลัทธิลังกาวงศ์, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในถ้ำเชียงดาว เชียงใหม่, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างระฆัง,
 
ด้านที่ ๑

ฐานข้อมูลอื่น ๆ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
ฐานข้อมูลภาพยนตร์ชาติพันธุ์
หนังสือเก่าชาวสยาม
ICH Learning Resource
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ข่าวมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
รวมเรื่องจารึก
บทความ
คลังภาพ
ข่าวสารและกิจกรรม
เกี่ยวกับเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  ทีมงาน
ติดต่อเรา
 


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง