ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
     
ค้นหาจารึกจาก
ชื่อจารึก อักษร ภาษา
จังหวัดที่พบ คำค้นหา ชุดคำค้น
หรือพิมพ์ชื่อ
 
จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ (บนขอบหัวระฆัง)
จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๓๘ (นางระบำต่างกรีดกรายฟ้อนรำให้ทศกัณฑ์ มูลพลำ และสหัสเดชะได้ชม)
 
   
จารึกวัดบ้านปาน  
ชื่อจารึก จารึกวัดบ้านปาน
ชื่อจารึกแบบอื่นๆ พย. ๘๙ จารึกวัดบ้านปาน พ.ศ. ๒๐๓๙
อักษรที่มีในจารึก ฝักขาม
ศักราช พุทธศักราช  ๒๐๓๙
ภาษา ไทย
ด้าน/บรรทัด จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๒๙ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๒๒ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๗ บรรทัด
วัตถุจารึก หินทราย
ลักษณะวัตถุ รูปใบเสมา ชำรุด แตกเป็น ๓ ส่วน แต่นำมาต่อเข้าด้วยกัน
ขนาดวัตถุ กว้าง ๔๓ ซม. สูง ๑๑๘ ซม.
บัญชี/ทะเบียนวัตถุ ๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. ๘๙”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พย. ๘๙ จารึกวัดบ้านปาน พ.ศ. ๒๐๓๙”
๓) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. ๘๙ จารึกวัดบ้านปาน”
ปีที่พบจารึก ไม่ปรากฏหลักฐาน
สถานที่พบ บ้านของเอกชน ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ผู้พบ ไม่ปรากฏหลักฐาน
ปัจจุบันอยู่ที่ สำนักปฏิบัติธรรมวังทองวังธรรม ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
พิมพ์เผยแพร่ ๑) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๒๔๓-๒๔๕.
๒) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๑๙๖-๒๐๑.
เนื้อหาโดยสังเขป ปี พ.ศ. ๒๐๓๙ มหาสามีศีลวิสุทธเจ้าได้สร้างวัด, อุโบสถ และปิฎก แล้วอุทิศส่วนบุญแก่มหาเทวีและพระอัยยิกาแห่งพระมหากษัตริย์ (น่าจะหมายถึงพระเมืองแก้ว ซึ่งครองราชย์อยู่ในช่วง พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘) ทั้งสองพระองค์ได้อุทิศพระพุทธรูปทองสำริดองค์หนึ่งและข้าพระจำนวน ๑๐ ครัว แก่วัดบ้านปาน
ผู้สร้าง พระมหากษัตริย์ (น่าจะหมายถึงพระเจ้าเมืองแก้ว ซึ่งครองราชย์อยู่ในช่วง พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘), มหาเทวี และพระอัยยิกา
การกำหนดอายุ ข้อความจารึกด้านขวาของวงดวงชาตา จ.ศ. ๘๕๘ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๓๙ อันเป็นรัชสมัยของพระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราช (พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘)
ข้อมูลอ้างอิง เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๘๙ จารึกวัดบ้านปาน พ.ศ. ๒๐๓๙,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๒๔๓-๒๔๕.
๒) เทิม มีเต็ม และ โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๘๙ จารึกวัดบ้านปาน,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๑๙๖-๒๐๑.
ภาพประกอบ ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-25, ไฟล์; PY 89 side 1.photo 1 และ PY 89 side 2.photo 1)
ชุดคำค้น อายุ-จารึก พ.ศ. 2039, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 21, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา-พระเมืองแก้ว, วัตถุ-จารึกบนหิน, วัตถุ-จารึกบนหินทราย, ลักษณะ-จารึกบนใบเสมา, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกสำนักปฏิบัติธรรมวังทองวังธรรม พะเยา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างวัดหรือศาสนสถาน, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายข้าพระ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายพระพุทธรูป, บุคคล-มหาสามีศิลวิสุทธเจ้า,
 
ด้านที่ ๑
ด้านที่ ๒

ฐานข้อมูลอื่น ๆ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
ฐานข้อมูลภาพยนตร์ชาติพันธุ์
หนังสือเก่าชาวสยาม
ICH Learning Resource
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ข่าวมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
รวมเรื่องจารึก
บทความ
คลังภาพ
ข่าวสารและกิจกรรม
เกี่ยวกับเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  ทีมงาน
ติดต่อเรา
 


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง