ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
     
ค้นหาจารึกจาก
ชื่อจารึก อักษร ภาษา
จังหวัดที่พบ คำค้นหา ชุดคำค้น
หรือพิมพ์ชื่อ
 
จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ (บนขอบหัวระฆัง)
จารึกเมืองลอง
 
   
จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๑  
ชื่อจารึก จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๑
ชื่อจารึกแบบอื่นๆ จารึก ชม. ๑๖๓
อักษรที่มีในจารึก ฝักขาม
ศักราช พุทธศตวรรษ  ๒๑-๒๒
ภาษา ไทย
ด้าน/บรรทัด จำนวน ๑ ด้าน มี ๓ บรรทัด
วัตถุจารึก ศิลา
ลักษณะวัตถุ ชิ้นส่วนจารึก
บัญชี/ทะเบียนวัตถุ ๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๑๖๓”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “จารึก ชม. ๑๖๓”
ปีที่พบจารึก พ.ศ. ๒๕๓๑
สถานที่พบ โบราณสถานวัดหัวหนอง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ผู้พบ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร
ปัจจุบันอยู่ที่ ไม่ปรากฏหลักฐาน
พิมพ์เผยแพร่ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๑๖๐-๑๘๗.
ประวัติ จารึกวัดหัวหนอง พบเมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๑ รวม ๑๘ ชิ้น จัดเป็นกลุ่มที่ใช้รูปอักษรไทยล้านนา ภาษาไทย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒ นายเทิม มีเต็ม ได้ศึกษาอ่านแปลและจัดลำดับจารึกไว้เป็น ๔ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ เลขทะเบียน ชม. ๑๖๓ กลุ่มที่ ๒ เลขทะเบียน ชม. ๑๖๔ เป็นจารึกดินเผา กลุ่มที่ ๓ เลขทะเบียน ชม. ๑๖๕.๑-ชม. ๑๖๕.๘ และ กลุ่มที่ ๔ เลขทะเบียน ชม. ๑๖๖.๑-ชม. ๑๖๖.๘
เนื้อหาโดยสังเขป จารึกชำรุด ปรากฏข้อความน้อยคำ ไม่สมบูรณ์
ผู้สร้าง ไม่ปรากฏหลักฐาน
การกำหนดอายุ กำหนดอายุจากรูปแบบอักษรน่าจะเป็นจารึกที่ใช้อักษรไทยล้านนา (ฝักขาม) ภาษาไทย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒
ข้อมูลอ้างอิง เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๖๐, จาก :
ก่องแก้ว วีระประจักษ์, “ศิลาจารึกพบใหม่ที่เจดีย์เหลี่ยม (กู่คำ) และการศึกษาวิเคราะห์จารึกเวียงกุมกาม,”ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ :จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๑๖๐-๑๘๗.
ชุดคำค้น อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 21, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 22, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 21-22, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา, วัตถุ-จารึกบนหิน, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นชิ้นส่วน,
 
ด้านที่ ๑

ฐานข้อมูลอื่น ๆ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
ฐานข้อมูลภาพยนตร์ชาติพันธุ์
หนังสือเก่าชาวสยาม
ICH Learning Resource
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ข่าวมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
รวมเรื่องจารึก
บทความ
คลังภาพ
ข่าวสารและกิจกรรม
เกี่ยวกับเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  ทีมงาน
ติดต่อเรา
 


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง