ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
     
ค้นหาจารึกจาก
ชื่อจารึก อักษร ภาษา
จังหวัดที่พบ คำค้นหา ชุดคำค้น
หรือพิมพ์ชื่อ
 
จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ (บนขอบหัวระฆัง)
จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๓๘ (นางระบำต่างกรีดกรายฟ้อนรำให้ทศกัณฑ์ มูลพลำ และสหัสเดชะได้ชม)
 
   
จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๒๒ (ยาแก้โรคซางโจร)  
ชื่อจารึก จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๒๒ (ยาแก้โรคซางโจร)
ชื่อจารึกแบบอื่นๆ จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๒๒
อักษรที่มีในจารึก ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์
ศักราช พุทธศักราช  ๒๓๖๔
ภาษา ไทย
ด้าน/บรรทัด จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๗ บรรทัด
วัตถุจารึก หินอ่อนสีเทา
ลักษณะวัตถุ แผ่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ขนาดวัตถุ กว้าง ยาว ด้านละ ๓๓ ซม.
บัญชี/ทะเบียนวัตถุ ในหนังสือ จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เรียกว่า “จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๒๒”
ปีที่พบจารึก ไม่ปรากฏหลักฐาน
สถานที่พบ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ถนนเอกชัย แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
ผู้พบ ไม่ปรากฏหลักฐาน
ปัจจุบันอยู่ที่ ระเบียงฝั่งขวาด้านหน้าพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ถนนเอกชัย แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
พิมพ์เผยแพร่ จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๕), ๑๐๐-๑๐๒.
ประวัติ จารึกตำรายาวัดราชโอรสฯ มีจำนวน ๕๐ แผ่น มีขนาดเท่ากันทุกแผ่น ติดอยู่ที่ผนังด้านนอกของระเบียงพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ จำนวน ๔๒ แผ่น และติดอยู่ที่ผนังศาลารายหน้าพระอุโบสถ ๒ ศาลา ศาลาละ ๔ แผ่น จากข้อมูลในหนังสือ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (พ.ศ. ๒๕๔๑) ระบุไว้ว่า ก่อนการบูรณะพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ จารึกตำรายานี้ มีจำนวนถึง ๙๒ แผ่น คาดว่าคงจะชำรุดหรือสูญหายไปกว่าครึ่ง เมื่อมีการบูรณะขึ้นใหม่ จึงพบว่าเหลือเพียง ๕๐ แผ่นในปัจจุบัน นอกจากนั้น จารึกหลายแผ่นคงพลัดหลงจากตำแหน่งที่เคยติดอยู่เดิม เมื่อนำมาติดขึ้นใหม่จึงสลับและไม่เรียงลำดับกันตามเนื้อหาหรือกลุ่มโรค
เนื้อหาโดยสังเขป กล่าวถึง “โรคซางโจร” ระบุอาการของโรค รายชื่อสมุนไพรที่ใช้ประกอบเครื่องยา วิธีปรุงยา และวิธีใช้ยา
ผู้สร้าง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓)
การกำหนดอายุ กำหนดอายุจากประวัติการปฏิสังขรณ์วัดราชโอรสารามวรวิหาร เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๖๔ โดยพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) ขณะดำรงพระยศพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
ข้อมูลอ้างอิง เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล และนิสา เชยกลิ่น (๒๕๕๘), โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., จาก :
๑) ก่องแก้ว วีระประจักษ์, “ความนำจารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร,” ใน จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๕), ๑๘-๒๘.
๒) ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และคณะ, “ภาพจารึก คำจารึก และคำอ่าน,” ใน จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๕), ๓๕-๔๒๓.
๓) พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ, “ศึกษาเปรียบเทียบ จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหารกับจารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร,” ใน จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๕), ๒๙-๓๔.
ภาพประกอบ ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖
ชุดคำค้น อายุ-จารึก พ.ศ. 2364, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 24, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่ 3, วัตถุ-จารึกบนหินอ่อน, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร, เรื่อง-ตำรายา, เรื่อง-ยาสมุนไพร, เรื่อง-พืชสมุนไพร, เรื่อง-โรคและการรักษาด้วยสมุนไพร,
 
ด้านที่ ๑

ฐานข้อมูลอื่น ๆ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
ฐานข้อมูลภาพยนตร์ชาติพันธุ์
หนังสือเก่าชาวสยาม
ICH Learning Resource
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ข่าวมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
รวมเรื่องจารึก
บทความ
คลังภาพ
ข่าวสารและกิจกรรม
เกี่ยวกับเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  ทีมงาน
ติดต่อเรา
 


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง