ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
     
ค้นหาจารึกจาก
ชื่อจารึก อักษร ภาษา
จังหวัดที่พบ คำค้นหา ชุดคำค้น
หรือพิมพ์ชื่อ
 
จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ (บนขอบหัวระฆัง)
จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๓๘ (นางระบำต่างกรีดกรายฟ้อนรำให้ทศกัณฑ์ มูลพลำ และสหัสเดชะได้ชม)
 
   
บรรณานุกรมจารึก
 

  • อรพินท์ คำสอน และธิษณา วีรเกียรติสุนทร (บรรณาธิการ) .. 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 8. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554.
  • อรพินท์ คำสอน และธิษณา วีรเกียรติสุนทร (บรรณาธิการ). 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับ 23 (เอกสารเกี่ยวกับล้านนาและระบบการบริหารราชการ). กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555.
  • ประเสริฐ ณ นคร (ประธานคณะทำงาน). จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 2. กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534.
  • ฮันส์ เพนธ์ และศรีเลา เกษพรหม. ดรรชนีจารึกล้านนา ภาค 1 ชื่อและตำแหน่งบุคคล. พิมพ์ครั้งที่ 2. เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.
  • จำปา เยื้องเจริญ (อ่าน-แปล) เทิม มีเต็ม (อ่าน-คัดสรุป) และคงเดช ประพัฒน์ทอง (เรียบเรียง). วิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2522.
 

ศัพทานุกรมจารึก
 
 

ภาพแบบอักษร ดูทั้งหมด +
รูปแบบอักษรปัลลวะ
รูปแบบอักษรหลังปัลลวะ
รูปแบบอักษรขอมโบราณ
 

ทำเนียบนามนักอ่านจารึก ดูทั้งหมด +
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริน
อาจารย์พิทูร มลิวัลย์
อาจารย์ประสาร บุญประคอง
 

แผนที่แสดงสถานที่พบจารึก  
 
เอกสารอ้างอิง ดูทั้งหมด +
   
ชะเอม แก้วคล้าย, “จารึกบ้านเมย,” ศิลปากร ๔๓, ๓ (พฤษฎาคม-มิถุนายน ๒๕๔๓) : ๗๔-๗๘.
ก่องแก้ว วีระประจักษ์, “จารึกที่ปากระฆังวัดเพชร อำเภอเสาไห้,” ศิลปากร ๔๓, ๖ (พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๔๓) : ๑๐๗-๑๑๐.
ศักดิ์ชัย สายสิงห์, “จารึกที่แหล่งตัดหินกับการกำหนดอายุศิลปะสกุลช่างพะเยา,” ศิลปวัฒนธรรม ๙, ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๓๑) : ๔๖-๔๘.
 
Blog  
อ่านตำราแมวไทย ฉบับ หมอเห ณ วัดท่าพูด ตอนที่ ๘ : แมวนิลจักร – โพสต์เมื่อ 28 กรกฎาคม 2558


อ่านรายละเอียด >>

อ่านตำราแมวไทย ฉบับ หมอเห ณ วัดท่าพูด ตอนที่ ๗ : แมวโกนจา – โพสต์เมื่อ 17 เมษายน 2558


อ่านรายละเอียด >>

อ่านตำราแมวไทย ฉบับ หมอเห ณ วัดท่าพูด ตอนที่ ๖ : แมววิเชียรมาศ – โพสต์เมื่อ 27 มกราคม 2558


อ่านรายละเอียด >>

อ่านตำราแมวไทย ฉบับ หมอเห ณ วัดท่าพูด ตอนที่ ๕ : แมวมาเลศ – โพสต์เมื่อ 15 พฤษภาคม 2557


อ่านรายละเอียด >>

อ่านตำราแมวไทย ฉบับ หมอเห ณ วัดท่าพูด ตอนที่ ๔ : แมวศุภลักษณ์ – โพสต์เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2556


อ่านรายละเอียด >>

อ่านตำราแมวไทย ฉบับ หมอเห ณ วัดท่าพูด ตอนที่ ๓ : แมวนิลรัตน์ – โพสต์เมื่อ 30 ตุลาคม 2556


อ่านรายละเอียด >>

อ่านตำราแมวไทย ฉบับ หมอเห ณ วัดท่าพูด ตอนที่ ๒ : แมวเก้าแต้ม – โพสต์เมื่อ 14 สิงหาคม 2556


อ่านรายละเอียด >>

อ่านตำราแมวไทย ฉบับ หมอเห ณ วัดท่าพูด ตอนที่ ๑ : แมววิลาศ – โพสต์เมื่อ 02 สิงหาคม 2556


อ่านรายละเอียด >>

ฐานข้อมูลอื่น ๆ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
ฐานข้อมูลภาพยนตร์ชาติพันธุ์
หนังสือเก่าชาวสยาม
ICH Learning Resource
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ข่าวมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
รวมเรื่องจารึก
บทความ
คลังภาพ
ข่าวสารและกิจกรรม
เกี่ยวกับเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  ทีมงาน
ติดต่อเรา
 


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง