ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
     
ค้นหาจารึกจาก
ชื่อจารึก อักษร ภาษา
จังหวัดที่พบ คำค้นหา ชุดคำค้น
หรือพิมพ์ชื่อ
 
จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ (บนขอบหัวระฆัง)
จารึกกู่วัดเสาหิน
 
   
บรรณานุกรมจารึก
 

  • วินัย พงศ์ศรีเพียร."จารึกวัดพระเชตุพน : "โคลงภาพคน 32 ภาษา" มรดกความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์" ใน 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 18 (จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม). หน้า 33-101. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555.
  • วินัย พงศ์ศรีเพียร."ศิลาจารึกเขากบ ปากน้ำโพ" ใน 100 เอกสารสำคัญ :สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 1. หน้า 97-101. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554.
  • มหาวิทยาลัยศิลปากร. ภาษา-จารึก ฉบับที่ 3 : คุรุรำลึก. กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534.
  • อโณทัย อาตมา. วิพากษ์คดี “ศิลาจารึกพ่อขุนรามฯ” บ้างก็ว่าปลอม – บ้างก็ว่าจริง. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2547.
  • ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์."ทำเนียบสมณศักดิ์ในจารึกวัดพระเชตุพนฯ : การจัดการคณะสงฆ์ในสมัยรัตนโกสินทร์" ใน 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 17 (จารึกและประกาศตั้งหอพระสมุดวชิรญาณ. หน้า 19-63. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555.
 

ศัพทานุกรมจารึก
 
 

ภาพแบบอักษร ดูทั้งหมด +
รูปแบบอักษรปัลลวะ
รูปแบบอักษรหลังปัลลวะ
รูปแบบอักษรขอมโบราณ
 

ทำเนียบนามนักอ่านจารึก ดูทั้งหมด +
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริน
อาจารย์พิทูร มลิวัลย์
อาจารย์ประสาร บุญประคอง
 

แผนที่แสดงสถานที่พบจารึก  
 
เอกสารอ้างอิง ดูทั้งหมด +
   
ชะเอม แก้วคล้าย, “จารึกบ้านเมย,” ศิลปากร ๔๓, ๓ (พฤษฎาคม-มิถุนายน ๒๕๔๓) : ๗๔-๗๘.
ก่องแก้ว วีระประจักษ์, “จารึกที่ปากระฆังวัดเพชร อำเภอเสาไห้,” ศิลปากร ๔๓, ๖ (พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๔๓) : ๑๐๗-๑๑๐.
ศักดิ์ชัย สายสิงห์, “จารึกที่แหล่งตัดหินกับการกำหนดอายุศิลปะสกุลช่างพะเยา,” ศิลปวัฒนธรรม ๙, ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๓๑) : ๔๖-๔๘.
 
Blog  
อินทขีล อินทขิล? – โพสต์เมื่อ 29 กันยายน 2560


อ่านรายละเอียด >>

จารึกตำรายา ณ ศาลาฤๅษี วัดบวรฯ ตอนที่ ๒ – โพสต์เมื่อ 22 เมษายน 2560


อ่านรายละเอียด >>

จารึกตำรายา ณ ศาลาฤๅษี วัดบวรฯ ตอนที่ ๑ – โพสต์เมื่อ 22 เมษายน 2560


อ่านรายละเอียด >>

อา กับ อาว เหมือนหรือต่างกัน ? – โพสต์เมื่อ 23 มีนาคม 2560


อ่านรายละเอียด >>

กิน “แกงยา” แก้ “กระษัย” ในจารึกตำรายาวัดโพธิ์ – โพสต์เมื่อ 04 มกราคม 2560


อ่านรายละเอียด >>

‘นรก’ ใน จารึกเรื่องนิรยกถา ตอนที่ ๘ : มหาอเวจีนรก – โพสต์เมื่อ 05 ตุลาคม 2559


อ่านรายละเอียด >>

ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ฐานข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจด้านจารึก – โพสต์เมื่อ 05 ตุลาคม 2559
ศิลาจารึก เป็นหนึ่งในหลักฐานทางโบราณคดีชั้นปฐมภูมิที่สำคัญอย่างมากต่อการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ที่บันทึกเรื่องราวด้วยตัวอักษร โดยการจาร การแกะ การขูด หรือการขุด บนเนื้อศิลา หรือพื้นแผ่นวัสดุรูปแบบต่างๆ ศิลาจารึกจึงเป็นหลักฐานหนึ่งทางโบราณคดีที่สามารถเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านตัวอักษร สามารถนำไปศึกษาต่อยอดในหลายๆ ด้าน ทั้งในเรื่องของภาษา อักษร ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ฯลฯ


อ่านรายละเอียด >>

‘นรก’ ใน จารึกเรื่องนิรยกถา ตอนที่ ๗ : มหาตาปนรก – โพสต์เมื่อ 04 ตุลาคม 2559


อ่านรายละเอียด >>

‘นรก’ ใน จารึกเรื่องนิรยกถา ตอนที่ ๖ : ตาปนรก – โพสต์เมื่อ 04 ตุลาคม 2559


อ่านรายละเอียด >>

‘นรก’ ใน จารึกเรื่องนิรยกถา ตอนที่ ๕ : มหาโรรุวนรก – โพสต์เมื่อ 03 ตุลาคม 2559


อ่านรายละเอียด >>

ฐานข้อมูลอื่น ๆ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
ฐานข้อมูลภาพยนตร์ชาติพันธุ์
หนังสือเก่าชาวสยาม
ICH Learning Resource
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ข่าวมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
รวมเรื่องจารึก
บทความ
คลังภาพ
ข่าวสารและกิจกรรม
เกี่ยวกับเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  ทีมงาน
ติดต่อเรา
 


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง