ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
     
ค้นหาจารึกจาก
ชื่อจารึก อักษร ภาษา
จังหวัดที่พบ คำค้นหา ชุดคำค้น
หรือพิมพ์ชื่อ
 
จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะกล่อน จำพวกที่ ๑๓ กล่อนลมกุจฉิยาวาตา)
จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๔๐ (หมู่ยักษ์จับหนุมานคลุกนุ่นแล้วจุดไฟเผา)
 
   
บรรณานุกรมจารึก
 

  • สยาม ภัทรานุประวัติ."หมวดพระพุทธศาสนาในจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม : แหล่งเรียนรู้พุทธศาสนาของประชาชนสมัยรัชกาลที่ 3" ใน 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 18 (จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม). หน้า 5-31. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555.
  • วินัย พงศ์ศรีเพียร."จารึกวัดพระเชตุพน : "โคลงภาพคน 32 ภาษา" มรดกความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์" ใน 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 18 (จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม). หน้า 33-101. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555.
  • ประเสริฐ ณ นคร. ภาษา-จารึก ฉบับที่ 5 : 80 ปี ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร. กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542.
  • นาตยา ภูศรี."จารึกวัดสุวรรณมหาวิหาร" ใน 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 2 (จารึกและเอกสารภูมิปัญญาไทย). หน้า 55-74. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553.
  • กรมศิลปากร. ศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1 จารึกพ่อขุนรามคำแหง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2533.
 

ศัพทานุกรมจารึก
 
 

ภาพแบบอักษร ดูทั้งหมด +
รูปแบบอักษรปัลลวะ
รูปแบบอักษรหลังปัลลวะ
รูปแบบอักษรขอมโบราณ
 

ทำเนียบนามนักอ่านจารึก ดูทั้งหมด +
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริน
อาจารย์พิทูร มลิวัลย์
อาจารย์ประสาร บุญประคอง
 

แผนที่แสดงสถานที่พบจารึก  
 
เอกสารอ้างอิง ดูทั้งหมด +
   
ก่องแก้ว วีระประจักษ์, “จารึกฐานพระพุทธรูปวัดจักรวรรดิราชาวาส,” ศิลปากร ๔๖, ๓ (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๔๖) : ๖๗-๖๙.
ณัฏฐภัทร จันทวิช, “เหรียญทองคำจารึกอักษรอาหรับ และเครื่องทอง อิทธิพลศิลปะอินเดียโบราณจากแคว้นกัษมีร์ จากกรุวัดราชบูรณะ พระนครศรีอยุธยา,” ศิลปากร ๕๒, ๕ (กันยายน-ตุลาคม ๒๕๕๒) : ๑๑๕-๑๒๗.
ก่องแก้ว วีระประจักษ์, “จารึกที่บ่อน้ำบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน,” ศิลปากร ๕๑, ๒ (มีนาคม-เมษายน ๒๕๕๑) : ๒๗-๓๕.
 
  • บทความ
  • ขุดคำ-ค้นความ
  • จารึกในประเทศเพื่อนบ้าน

ข่าวจารึก  
ชาวระยองฮือฮา!พบรอยพุทธบาทเก่าแก่เนินเขา อบต. ประสานกรมศิลป์ตรวจอายุ
ประเพณีบวงสรวง 'เจ้าพ่อศรีเทพ'ค้นพบหลักฐานใหม่ทางโบราณคดี
เขมรอ้างพบจารึกภาษาสันสกฤต เล่าตำนานปราสาทตาควาย

ดูทั้งหมด +


กิจกรรมโครงการ  
รายงานสรุป : การสำรวจ ทำทะเบียนและถ่ายภาพจารึก ที่อำเภอเมือง อำเภอเกาะคา และอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
รายงานสรุป : การสำรวจ ทำทะเบียนและถ่ายภาพจารึก ที่อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และอำเภอเมืองเพชรบูรณ์, อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานสรุป : การสำรวจและถ่ายภาพจารึก ที่อำเภอเมือง อำเภอชุมแพ และอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ดูทั้งหมด +


เกี่ยวกับมรดกความทรงจำแห่งโลก  
แผนงานความทรงจำแห่งโลก
ศิลาจารึกวัดโพธิ์
เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของรัชกาลที่ ๕

ดูทั้งหมด +  คำที่ค้นหาบ่อยที่สุด
จารึก , วัดศรีชุม , นครชุม , วัดส่องคบ , จดหมายฉบับที่ ๑ , หินขอน , วัดจุฬามณี , นันโทปนันทสูตร , วัดบูรพาราม , กฎหมายลักษณะโจร , จารึกวัดพระยืน , ลิไทย , วัดกุดแต้ , วัดส่องคบ2 , หนังออกญาไชยา , วัดสรศักดิ์ , ถ้ำนารายณ์ , พงศาวดารหลวงประเสริฐ , อุปชาติฉันท์ 11 , นันโทปนันทสูตรคำหลวง

ฐานข้อมูลอื่น ๆ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
ฐานข้อมูลภาพยนตร์ชาติพันธุ์
หนังสือเก่าชาวสยาม
ICH Learning Resource
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ข่าวมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
รวมเรื่องจารึก
บทความ
คลังภาพ
ข่าวสารและกิจกรรม
เกี่ยวกับเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  ทีมงาน
ติดต่อเรา
 


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง