ป๋องแป๋ง

 • รหัสชุดข้อมูล:
 • FTT-048
 • คำอธิบาย:
 • ป๋องแป๋ง สันนิษฐานว่าเป็นของเล่นที่อาจจะเข้ามาในเมืองไทยพร้อมกับชาวจีนก็เป็นได้ เพราะแต่เดิมนั้นของเล่นชนิดนี้เป็นสัญลักษณ์ของคนจีนย้อมผ้า ที่หาบปีบย้อมผ้าไปตามบ้านและก็จะถือกลองหรือป๋องแป๋งนี้แกว่งไปมาเพื่อให้ รู้ว่าช่างย้อมผ้ามาแล้วใครจะย้อมผ้าก็ให้เอาผ้าออกมา
  ป๋องแป๋ง เราเรียกชื่อตามเสียงที่มันดังก็ได้ เมื่อคนจีนย้อมผ้าไปที่ใดมักจะมีเด็กๆ ไปมุงดูกลองหรือป๋องแป๋งอยู่เสมอ เป็นที่ชอบของเด็กๆ ผู้ใหญ่จึงคิดทำเลียนแบบขึ้นมาให้เด็กเล่น
 • ภาพประกอบ

 • วัสดุ / อุปกรณ์

 • วิธีทำ

  1.ป๋องแป๋งนี้จะใช้เศษสังกะสีหรือกระดาษแข็ง กว่างประมาณ 1 -2 นิ้ว หรือจะใช้ไม้ไผ่ก็ได้ นำมาเหลาให้บางๆ มาโค้งให้เป็นวงกลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 -2 นิ้ว
  2. ตัดกระดาษแก้วหรือถุงพลาสติกเป็นวงกลม ให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกลางใหญ่กว่ากระป๋องเล็กน้อย 2 แผ่น
  3. ทากาวหรือแป้งเปียกรอบๆ ขอบปิดทับที่กระป๋องทั้งด้านบนและด้านล่าง ถ้าจะให้สวยงามจะใช้กระดาษสีปิดทับที่กระป๋องก็ได้
  4. เจาะรูเล็กๆ ที่กระป๋องข้างละ 1 รู ถ้าเป็นสังกะสีจะเจาะยาก เจาะทั้ง 2 ข้างโดยดูให้รูตรงกัน
  5. นำเชือกเส้นเล็กๆ ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ปลายเชือกด้านหนึ่งผูกกับเศษไม้เล็กๆ สอดเข้าไปรู
  6. ปลายด้านหนึ่งของเชือกร้อยลูกปัด หรือใช้ขี้ผึ้งหรือตะกั่ว ปั้นเป็นก้อนเล็กๆ ร้อยติดกับเชือก ทำเหมือนกันทั้ง 2 ข้าง
  7. นำไม้ไผ่มาเหลาให้เป็นท่อนเล็กๆ ยาวพอประมาณ
  8. นำกระป๋องมาเจาะรูเพิ่ม ให้รูอยู่ตรงกลางระหว่างเชือกที่ร้อยลูกปัดไว้ทั้ง 2 ข้าง เจาะรูให้ใหญ่พอที่ไม้ที่เหลาไว้จะสอดเข้าไปได้ เจาะให้ทะลุอีกด้านหนึ่ง (เวลาสอดไม้เข้าไปแล้วปลายไม้อีกด้านหนึ่งจะโผล่ออกมาเล็กน้อย รูนี้เราจะต้องเจาะให้แน่นพอดีกับไม้ เพื่อที่ว่าเวลาเราหมุนแล้วกระป๋องจะได้ไม่หล่นลงมาที่มือถือ ปลายอีกด้านหนึ่งให้เหลือไว้ยาวหน่อยเพื่อให้เป็นด้ามถือ)

 • วิธีเล่น

  เหวี่ยงสลัดหมุนไปมาเพื่อให้ลูกปัดที่ร้อย ไว้ข้างๆ เหวี่ยงไปกระทบกับกระดาษแก้วจนเกิดเสียงดังป๋องแป๋ง

 • หมายเหตุ

 • วีดีโอ