วัวชน

 • รหัสชุดข้อมูล:
 • FTT-046
 • คำอธิบาย:
 • วัวชน ควายชน ของเล่นจากบ้านป่าแดด พิพิธภัณฑ์เล่นได้ ที่ต่อยอดและพัฒนามาจากของเล่นชื่อว่า สัตว์กระโดดด โดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม และออกแบบของเล่นจากประสบการณ์ชีวิต จากสื่อกีฬาพื้นบ้านที่เอาวัวมาชนกัน จึงอยากเห็นสัตว์สองตัวเคลื่อนไหวเข้าชนกัน ชาวบ้านได้ออกแบบและปรับมาจนเป็นวัวชนอย่างปัจจุบัน
 • ภาพประกอบ

 • วัสดุ / อุปกรณ์

 • วิธีทำ

  แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนตัวฐานและตัวสัตว์
  1. เลือกไม้ไผ่ซาง เพราะลำปล้องยาว เนื้อไม้ไม่หนาเกิน ความยาวประมาณ 30 ซม.
  2. เจาะไม้เป็นช่อง 4 ช่อง กว้าง 1 ซม. ยาว 4 ซม. โดยประมาณ เพื่อไว้ใส่วัวลงช่อง
  3. เจาะรูไม้และเหลาไม้ไผ่ใส่ขวางไปดังภาพ ทำ 2 จุด ที่ส่วนหัวและส่วนกลาง เพื่อไว้มัดเชือกและหนังยาง ทำกลไกให้วัวขยับได้
  4. เหลาไม้ทำขาใส่ที่ด้านบน 2 ข้าง เพื่อสำหรับวางตั้ง วัวชนจะได้ไม่ล้มกลิ้ง
  5. ทำส่วนตัวของวัว นำไม้เนื้ออ่อนมาตัดเป็นท่อนขนาดประมาณ กว้าง 4 ซม. ยาว 9 ซม. สูง 7 ซม. และเหลาวัวตามแบบ อาจเลือกไม้คนละสีเพื่อให้เกิดความต่าง (งานเหลาไม้รูปวัว ต้องใช้ทั้งความชำนาญและหมั่นฝึกฝนบ่อย เครื่องมือต้องคมถี่ และทำเป็นแบบต่างๆได้)
  6. ประกอบวัวชนทั้งสองเข้ากับฐานไม้ โดยเจาะรูที่ขาหน้าของวัว และยึดติดด้วยสลักไม้
  7. ทำส่วนกลไกให้วัวขยับได้ โดยตัดเชือกความ 3 เท่าของกระบอกไม้ไผ่ ส่วนปลายเชือกอีกข้าง ลอดไปมัดที่สลัดไม้ วัวตัว ข. ดังภาพ
  8. ทำส่วนกลไกให้วัวขยับได้ โดยตัดปลายเชือกร้อยอ้อมจุดสลัก 1.1 แล้ววนมามัดที่วัวตัว ก. ปลายเชือกอีกข้างลอดไปมัดที่สลักไม้วัวตัว ข. ดังภาพ
  9. ตรงจุดสลักที่ 1.2 ใส่หนังยางดังภาพ เพื่อให้วัวขยับได้

 • วิธีเล่น

  จับที่กระบอกแล้วอีกมือดึงเชือกเข้าออก ตัวสัตว์ก็จะมีท่าทางกำลังวิ่งชนกัน

 • หมายเหตุ

  ปัจจุบันคนทำของเล่นชนิดนี้ของพิพิธภัณฑ์เล่นได้ เหลือ 1 ท่าน อายุ 85 ปี

 • วีดีโอ