คนตัดฟืน

 • รหัสชุดข้อมูล:
 • FTT-045
 • คำอธิบาย:
 • คนตัดฟืน เป็นของเล่นจำลองมาจากวิถีชีวิตของคนในอดีต ที่ชาวบ้านเข้าป่าหาฟืน และใช้เลื่อยเป็นครื่องมือ เลื่อยแบ่งไม้ฟืนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
 • ภาพประกอบ

 • วัสดุ / อุปกรณ์

 • วิธีทำ

  1. เลือกไม้ไผ่ตัดลำปล้องแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตัดส่วนด้านใดด้านหนึ่งออกเพื่อใช้เป็นฐาน
  2. เศษไม้เนื้อแข็งใช้ทำแขน ขา และมองตำ
  3. ตัดไม้ไผ่ทำเป็นตัวครกติดกับฐาน
  4. ประกอบตัวคนเข้ากับฐาน มองตำ แล้วเจาะรูตรงแขนเชื่อมฐานด้านล่างที่ใช้ทำแกนโยกขึ้นลง

 • วิธีเล่น

  กดแกนกระดกขึ้น-ลง คนก็จะตำข้าว

 • หมายเหตุ

 • วีดีโอ