นกหวีดไม้ไผ่

 • รหัสชุดข้อมูล:
 • FTT-022
 • คำอธิบาย:
 • นกหวีดไม้ไผ่ ทำขึ้นจากไผ่ซางหรือไผ่เหียะเพียง 2 ท่อน เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการหาเลี้ยงชีพ สามารถที่จะเป่าเป็นเสียงนกต่างๆ ได้มากมายหลายชนิด ตามแต่ความสามารถของผู้เป่า เพื่อล่อนกให้ออกมา ทำให้ง่ายต่อการจับนก
 • ภาพประกอบ

 • วัสดุ / อุปกรณ์

 • วิธีทำ

  1. ตัดไผ่ซางหรือไผ่เหียะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 ซม. ความยาว 4 ซม.
  2. เจาะรูไม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ซม. ให้ค่อนไปทางด้านใดด้านหนึ่งของไม้ แล้วใช้ มีดปาดด้านที่เจาะรูให้เรียบตลอดแนว
  3. ทำส่วนหลอดสำหรับเป่า โดยตัดไผ่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ซม. ความยาว 5-6 ซม.
  4. ใช้มีดปาดด้านหนึ่งของไม้ท่อนให้เฉียง
  5. นำทั้งสองส่วนมาประกบกัน โดยให้ส่วนที่ปาดออกของไม้สองท่อนประกบกันให้สนิท

 • วิธีเล่น

  ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ซ้ายปิดหัวรูท้ายของไม้ท่อนล่าง มือขวาจับไม้ท่อนเป่า ให้ด้านเฉียง ประกอบกับไม้ท่อนล่างบริเวณที่เจาะรูไว้ เลื่อนไม้ท่อนเป่าไปเรื่อยๆ พร้อมทั้งลองเป่าดูว่า จุดไหนที่มีเสียงดัง เมื่อพบจุดที่มีเสียงแล้วให้เปิด-ปิด นิ้วชี้และนิ้วโป้งเพื่อบังคับเสียงให้ เกิดเสียงต่างๆ ตามที่ต้องการ

 • หมายเหตุ

 • วีดีโอ