คนตำข้าว

 • รหัสชุดข้อมูล:
 • FTT-015
 • คำอธิบาย:
 • คนตำข้าว เป็นของเล่นที่จำลองมาจากวิถีชีวิตของคนในอดีต ที่ใช้เครื่องมือในการแกะเปลือกข้าวออกจากเมล็ด ซึ่งมีเครื่องมือที่เรียกว่า ครกมองสำหรับใช้เท้าเหยียบ และแบบใช้มือตำ
 • ภาพประกอบ

 • วัสดุ / อุปกรณ์

 • วิธีทำ

  1. เลือกไม้ไผ่ตัดลำปล้องแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตัดส่วนด้านใดด้านหนึ่งออกเพื่อใช้เป็นฐาน
  2. เศษไม้เนื้อแข็งใช้ทำแขน ขา และมองตำ
  3. ตัดไม้ไผ่ทำเป็นตัวครกติดกับฐาน
  4. ประกอบตัวคนเข้ากับฐาน มองตำ แล้วเจาะรูตรงแขนเชื่อมฐานด้านล่างที่ใช้ทำแกนโยก ขึ้นลง

 • วิธีเล่น

  กดแกนกระดกขึ้น-ลง คนก็จะตำข้าว

 • หมายเหตุ

 • วีดีโอ