คนเลื่อยไม้

 • รหัสชุดข้อมูล:
 • FTT-014
 • คำอธิบาย:
 • คนเลื่อยไม้ หรือ สล่าเลื่อยไม้นี้ เป็นของเล่นที่จำลองมาจากการตัดไม้ของสล่าไม้ในอดีตเพื่อนำมาสร้างบ้าน (สล่า เป็นภาษาพื้นเมืองในภาคเหนือ แปลว่า ช่าง) เนื่องจากในสมัยโบราณยังไม่มีเครื่องจักรช่วยทุ่นแรงเช่นทุกวันนี้ การเลื่อยไม้จำเป็นต้องใช้แรงงานคนในการตัดไม้ ในอดีต
 • ภาพประกอบ

 • วัสดุ / อุปกรณ์

 • วิธีทำ

  1. เลือกปล้องไม้ไผ่ 1 ปล้อง วัดขนาด 5-10 ซม. ผ่าออก 2 ส่วน
  2. เจาะรูตรงปลายปล้องด้านละ 2 รู สำหรับทำเสา เหลาเสาไม้ 4 เสาเสียบลงไป
  3. ตัดปล้องไม้ไผ่ขนาดเล็กอีกหนึ่งปล้อง เจาะร่องตามยาวตรงกลาง เพื่อทำท่อนซุง
  4. เมื่อได้ฐาน (ห้างเลื่อยไม้) ก็ตัดส่วนประกอบของคนจำนวน 2 คน และเลื่อย 1 อัน นำมาประกอบเข้าด้วยกัน
  5. ทำคันโยกขึ้น-ลงใต้ฐาน

 • วิธีเล่น

  โยกคันโยกด้านล่างขึ้นลง

 • หมายเหตุ

 • วีดีโอ