วิดีโอชาติพันธุ์

ประเพณีปีใหม่อาเคอะ

กลุ่มชาติพันธุ์/ชุมชนชาติพันธุ์ :

อาเค๊อะ

สถานที่:

บ้านห้วยน้ำขุ่น ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

พิธีปีใหม่  (บ้านห้วยน้ำขุ่น ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย)

          เป็นพิธีกรรมการเลี้ยงผีบรรพบุรุษในวันปีใหม่ ก่อนวันงานจะเป็นการเตรียมของเซ่นไหว้ผีบรรพบุรูษ คือ ไก่ต้ม เหล้า น้ำชา และข้าวใส่ในขันโตก กล่าวเชิญบรรพบุรุษให้มากินร่วมกัน  โดยมีจยื่อมาและผู้ช่วยเป็นผู้ทำพิธี รวมทั้งนิยมทำข้าวต้มมัด ขนมบัวลอย และวันงานจะมีการตำข้าวปุก หรืออ่อก่อถ่อแหะ เพื่อเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานอีกด้วย...