กลุ่มชาติพันธุ์

|
| | | ฆ | | | | | | ฌ | | ฎ | ฎ | ฐ | ฑ | ฒ | ณ | | | | | ธ | | | | | ฝ | | ฟ | | | | | | | ศ | ษ | | | ฬ | | | ทั้งหมด
แสดง 16-30 จากทั้งหมด 57 รายการ
ชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเอง ชื่อเรียกต่างๆโดยคนอื่น ดูข้อมูล
ญ้อ, ย้อ, ญ่อ, โย้ไทญ้อกลุ่มชาติพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ญัฮกุร, เนียะกุร, ละว้า, ชาวบนละว้า, ชาวบน, คนดง ,ชาวดงกลุ่มชาติพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เญอกวยเยอกลุ่มชาติพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดาระอั้ง, ดาระอาง, ดาละอั้ง ปะหล่อง, ว้าปะหล่องกลุ่มชาติพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ตึ่งนั้ง, คนจีน, ไทยเชื้อสายจีนคนจีน, เจ๊กกลุ่มชาติพันธุ์ ชุมชนชาติพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ไต, คนไต, ไตโหลง, ไตหลวง, ไตใหญ่, ไทหลวงไทใหญ่, เงี้ยว, ฉาน, ชาน, ชาวไต, ไทเหนือ, ไทมาวกลุ่มชาติพันธุ์ ชุมชนชาติพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ไทยโคราชลาว, ไทยโคราชกลุ่มชาติพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ไทยเบิ้ง, ไทยเดิ้งไทยเบิ้ง, ไทยเดิ้ง, ไทโคราชกลุ่มชาติพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ไทหย่า, ไตหย่าฮวาเย่าไต, ไตกลุ่มชาติพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บรูข่า, ส่วย, โซ่, กะโซ่, โส้, ข่าโซ่, ข่าพร้าวกลุ่มชาติพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บีซูละว้า, ลัวะกลุ่มชาติพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ปลัง, คาปลังลัวะ, ปะหล่อง, ไตหลอย, สามเต้า, ปู้หลังกลุ่มชาติพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ปะโอตองซู่, กะเหรี่ยงพะโค, กะเหรี่ยงดำกลุ่มชาติพันธุ์ ชุมชนชาติพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้ไท, ภูไทผู้ไทกลุ่มชาติพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้ย้อย, ย้อย, ลาวย้อย, ไทย้อย, โย่ยไทโย้ย, ไทย้อย, สร้อง, โต้ยกลุ่มชาติพันธุ์ ชุมชนชาติพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง