กลุ่มชาติพันธุ์

|
| | | ฆ | | | | | | ฌ | | ฎ | ฎ | ฐ | ฑ | ฒ | ณ | | | | | ธ | | | | | ฝ | | ฟ | | | | | | | ศ | ษ | | | ฬ | | | ทั้งหมด
แสดง 16-18 จากทั้งหมด 18 รายการ
ชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเอง ชื่อเรียกต่างๆโดยคนอื่น ดูข้อมูล
ลื้อ, ไทลื้อ, ไต, ไทยลื้อลื้อ, ไทลื้อ, ไต, ไทยลื้อ, ไปอีกลุ่มชาติพันธุ์ ชุมชนชาติพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แสก, แทรก(ถะ-แหรก)ไทยแสก, แสกกลุ่มชาติพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ออแรนายู, ออแฆนายู, มลายูมุสลิมมุสลิม, อิสลาม, มาเลย์มุสลิม, ไทยมุสลิม, มาเลย์, แขก, มลายูถิ่นไทยกลุ่มชาติพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง