กลุ่มชาติพันธุ์

|
| | | ฆ | | | | | | ฌ | | ฎ | ฎ | ฐ | ฑ | ฒ | ณ | | | | | ธ | | | | | ฝ | | ฟ | | | | | | | ศ | ษ | | | ฬ | | | ทั้งหมด
แสดง 1-1 จากทั้งหมด 1 รายการ

ลัวะ, เลอเวือะ, ละเวือะ, ละว้า, ถิ่น, มัล, ไปร

 
(ลัวะ, เลอเวือะ, ละเวือะ, ละว้า, ถิ่น, มัล, ไปร)
ลัวะ ในประเทศไทยนั้น หากจำแนกตามลักษณะการตั้งถิ่นฐานแล้วจะพบว่ามีีสองกลุ่มใหญ่ คือ หนึ่ง ลัวะในเมืองเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ที่เรียกตัวเองว่าลเวือะ ลวะ  สืบผีฝ่ายพ่อ  และสอง ลัวะ ในเมืองน่าน ที่เรียกตัวเองว่า ลัวะมัล ลัวะปรัย สืบผีฝ่ายแม่  ทั้งสองกลุ่มใช้ภาษาพูดที่แตกต่างกัน ไม่สามารถสื่อสารกันได้เข้าใ...