สมัยทวารวดี

ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

พระพุทธไสยาสน์ วัดธรรมจักรเสมาราม ม.3 บ้านคลองขวาง ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ม.4 บ้านน้อย ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

ม.2 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

ต.ยะรัง, ต.บ้านวัด, ต.ปิตูมาดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

ต.วัด, ต.ปิตูมุดี, ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

หน้า