สมัยทวารวดี

ม.5 บ้านบัวสิมมา ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ.ราษฎร์บำรุง เทศบาลเมืองชุมแพ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ.ศรีจันทร์ เทศบาลนครขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ม.2 บ้านสระไข่น้ำ ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ, วัดสุลาลัย ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

ม.7 บ้านโนนธาตุ  ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

ม.7 บ้านเสมา ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัยพัฒนา จ.กาฬสินธุ์

วัดพรหมทินใต้ ม.11 ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

ต.เจริญผล, ต.ตาสังข์ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท บ้านติ้ว ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

บ้านชาด ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะสาน จ.อำนาจเจริญ

หน้า