สมัยทวารวดี

ต.ศรีสัชนาลัย ต.สารจิตร ต.หนองอ้อ ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

บ้านหัวดง ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

บ้านเมืองเก่า ต.ในเมือง (เทศบาลเมืองชัยภูมิ) อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

ม.10 ต.ทับกวาง (เทศบาลเมืองทับกวาง) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ด้านหลังวัดวิสุทธิวราวาส (วัดกลางคลอง) ม.6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

ม.1 บ้านสงเปือย ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ม.4 บ้านโคกคอน ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เลขที่ 183/13 ถ.ชยางกูร บ้านธาตุพนม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

หน้า