รายงานวิจัย/บทความ
 
การสืบทอดวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิตด้วยการบอกเล่า: บทบาทของหอจดหมายเหตุในการสงวนรักษาความทรงจำ
โพสเมื่อวันที่  29 มี.ค. 2559 เวลา 13:33 น.