รายงานวิจัย/บทความ
 
ชื่อเรื่อง  :   เมื่อทรัพยากรทางวัฒนธรรมมิได้มีเจ้าของเพียงหนึ่งเดียว
ชื่อเรื่อง  :   เราคือความทรงจำของเรา : ชุมชนและการบันทึกในประเทศฟิจิ
ชื่อเรื่อง  :   การจัดการจดหมายเหตุส่วนบุคคลด้วยระบบ ISAD(G) ประสบการณ์การจัดการบันทึกภาคสนาม ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมานุษยวิทยา
ชื่อเรื่อง  :   การสืบทอดวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิตด้วยการบอกเล่า: บทบาทของหอจดหมายเหตุในการสงวนรักษาความทรงจำ
ชื่อเรื่อง  :   ภาพถ่ายใช้เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรได้หรือไม่?
ชื่อเรื่อง  :   Metadata กุญแจสู่การจัดการและค้นคืนข้อมูล
ชื่อเรื่อง  :   How the digital photographic records can be textual?
ชื่อเรื่อง  :   รถเคนเนดี้ เก้าอี้ลินคอล์น กับการศึกษาวัตถุ
ชื่อเรื่อง  :   “ลืม-จำ” ในกระบวนการจัดการเอกสารส่วนบุคคล กรณีภาพถ่ายของ รองศาสตราจารย์ชนัญ วงษ์วิภาค
ชื่อเรื่อง  :   ส่วนตัวหรือสาธารณะ? ว่าด้วยการเผยแพร่ไดอารี่ของลินด์เซย์ แอนเดอร์สัน
ชื่อเรื่อง  :   พัฒนาการและคุณค่าของบันทึกภาคสนาม
ชื่อเรื่อง  :   เบื้องหลังคนใน(สนาม): ความสัมพันธ์ของนักมานุษยวิทยากับบันทึกภาคสนาม
ชื่อเรื่อง  :   “ปุถุชน” ในสนาม: กรณีศึกษาบันทึกภาคสนามของศาสตราจารย์ฮันส์ มานน์ดอร์ฟฟ์
ชื่อเรื่อง  :   “คลังเปิด” จดหมายเหตุ (Open Archives): การส่งคืนสมบัติวัฒนธรรมด้วยใจที่เคารพ
ชื่อเรื่อง  :   การจัดการเอกสารจดหมายเหตุนักมานุษยวิทยาแบบชุมชนมีส่วนร่วม
ชื่อเรื่อง  :   โครงการจดหมายเหตุดิจิทัลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย: ความยุ่งยากและโอกาสที่ท้าทาย
ชื่อเรื่อง  :   การสร้างฐานข้อมูลจดหมายเหตุออนไลน์: มาตรการและนโยบาย
ชื่อเรื่อง  :   การแปลงสภาพ : โอกาสหรือการรอมชอม
ชื่อเรื่อง  :   อาหารภาคสนาม
ชื่อเรื่อง  :   จดหมายเหตุวัฒนธรรมกับจริยธรรมในการใช้เอกสาร
ชื่อเรื่อง  :   เมื่อบันทึกภาคสนามคืนชีวิต
ชื่อเรื่อง  :   จดหมายเหตุภาพไทลื้อ: ย้อนรอยจากเอกสารของมอร์แมน
ชื่อเรื่อง  :   คอมมิวนิสต์บุกบ้านแพด!