นิทรรศการ
 
ภาพถ่ายประกวดทางวัฒนธรรม

          เมื่อปี พ.ศ. 2544 และ 2545 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้จัดประกวดภาพถ่ายระดับอุดมศึกษา โดยในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2544 ได้จัดประกวดภายใต้หัวข้อ “ผู้หญิงกับวิถีชีวิตไทย” และ วันที่ 6 สิงหาคม 2545 ได้จัดการประกวดภายใต้หัวข้อ “สีสันแห่งวัฒนธรรม” จากการประกวดดังกล่าว ทำให้เราได้ภาพถ่ายจากฝีมือของนักศึกษา จำนวน 208 ภาพ

          เมื่อเวลาผ่านไป เราพบว่าภาพถ่ายเหล่านี้มีการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา อย่างไรก็ตาม เนื้อหาและความหมายที่อยู่ในภาพนั้นยังคงมีคุณค่าอยู่เสมอ กลุ่มงานคลังข้อมูลวิชาการจึงเห็นว่า หากมีการนำภาพเหล่านี้มาจัดการแปลงให้อยู่ในรูปดิจิทัล ก็จะเป็นการอนุรักษ์ภาพถ่ายเหล่านี้ให้คงอยู่ยาวนานขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มงานคลังข้อมูลวิชาการ ได้นำภาพทั้งหมด มาจัดทำเป็นนิทรรศการออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ชุดภาพถ่ายดังกล่าว โดยมีการจำแนกการนำเสนอภาพเป็น 2 กลุ่มเรื่อง ตามหัวข้อที่จัดประกวด คือ “ผู้หญิงกับวิถีชีวิตไทย” จำนวน 170 ภาพ และ “สีสันแห่งวัฒนธรรม” จำนวน 38 ภาพ แต่ละภาพจะมีการให้ข้อมูลภาพเบื้องต้น ได้แก่ ชื่อภาพ คำอธิบายภาพ ชื่อผู้ถ่าย สถาบันการศึกษา วันที่ถ่าย รวมไปถึงเทคนิคในการถ่ายภาพ เช่น กล้องที่ใช้ เลนส์ การกำหนดค่าต่างๆ ในการถ่ายภาพ

          ภาพแต่ละภาพ คำบรรยายแต่ละชิ้น  รวมไปถึงคำบอกเล่าถึงที่มา ความหมาย และแรงบันดาลใจของผู้ถ่ายภาพ น่าจะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีทางหนึ่งเพื่อทำความเข้าใจกับสังคมและวัฒนธรรมไทยไม่มากก็น้อย

ชมนิทรรศการภาพถ่าย