นิทรรศการ
 
ฤดูกาล-การทำกิน

ภาพถ่ายที่นำมาใช้จัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งจากเอกสารงานวิจัยภาคสนามของ ศ.ไมเคิล มอร์แมน นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน เมื่อครั้งเดินทางเข้ามาทำงานวิจัยภาคสนามเกี่ยวกับชุมชนไทลื้อที่บ้านแพด ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1959-1986 แม้ภายถ่ายชุดนี้จะถูกถ่ายขึ้นในหลายช่วงระยะเวลา แต่วิถีชีวิตของชาวบ้านในแต่ละปีนั้นมิได้มีความเปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากสภาพพื้นฐานทางสังคม ซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรม ฤดูจึงมีความสำคัญต่อการกำหนดพฤติกรรมการทำกินของชาวบ้านในรอบปี

แม้จะเป็นเพียงภาพถ่ายจากอดีตของชุมชนเล็กๆ แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ชายขอบของประเทศ แต่คุณค่าของสิ่งที่ปรากฎอยู่ในภาพแต่ละใบ คือ การสะท้อนให้เห็นว่าสังคมชนบทของไทยในอดีตทำมาหากินกันอย่างไรในแต่ละฤดูกาล ภาพเหตุการณ์บางภาพอาจหาดูไม่ได้อีกแล้วในปัจจุบัน ภาพถ่ายจากงานวิจัยภาคสนามของ ศ.มอร์แมนชุดนี้ จึงมิได้จำกัดคุณค่าอยู่เพียงเป็นคลังแห่งความทรงจำในอดีตของชุมชนไทลื้อบ้านแพด แต่ยังเป็นคลังแห่งความทรงจำที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการทำกินของสังคมชนบทไทยในอดีตโดยรวม

 

[[ ชมนิทรรศการ ฤดูกาล-การทำกิน ]]