English (US)  
  
     

อานันท์ กาญจนพันธุ์

การทำงานภาคสนามไม่ใช่เพียงการจดบันทึกเรื่องราวของผู้คนจากภาคสนาม แต่เป็นการ ยกระดับจากบันทึกธรรมดาให้ผู้อ่านดื่มด่ำในชีวิตคนอื่น พร้อมทั้งเป็น “สนาม” ในการวิพากษ์ ตรวจสอบ การทำงานของนักมานุษยวิทยา นักมานุษยวิทยาและคนในสนามก็ต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ...

อ่านต่อ...
อานันท์ กาญจนพันธุ์
close
การทำงานภาคสนามไม่ใช่เพียงการจดบันทึกเรื่องราวของผู้คนจากภาคสนาม แต่เป็นการ ยกระดับจากบันทึกธรรมดาให้ผู้อ่านดื่มด่ำในชีวิตคนอื่น พร้อมทั้งเป็น “สนาม” ในการวิพากษ์ ตรวจสอบ การทำงานของนักมานุษยวิทยา นักมานุษยวิทยาและคนในสนามก็ต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นสนามที่นักมานุษยวิทยาได้เรียนรู้เพื่อรู้จักตนเองจากการทำงาน.

ชนัญ วงษ์วิภาค

รองศาสตราจารย์ชนัญ วงษ์วิภาค เริ่มต้นเส้นทางการศึกษาทางมานุษยวิทยาในระดับอุดมศึกษา ด้วยความสนใจภาษาต่างประเทศ คณะโบราณคดีในช่วงปลายทศวรรษ ๒๕๑๐ คงเป็นคณะวิชาที่สอนวิชาต่างๆ โดยใช้ตำราต่างประเทศ และเลือกมองเห็นช่องทางการศึกษาทางมานุษยวิทยาที่เพิ่มพูน โ ...

อ่านต่อ...
ชนัญ วงษ์วิภาค
close
รองศาสตราจารย์ชนัญ วงษ์วิภาค เริ่มต้นเส้นทางการศึกษาทางมานุษยวิทยาในระดับอุดมศึกษา ด้วยความสนใจภาษาต่างประเทศ คณะโบราณคดีในช่วงปลายทศวรรษ ๒๕๑๐ คงเป็นคณะวิชาที่สอนวิชาต่างๆ โดยใช้ตำราต่างประเทศ และเลือกมองเห็นช่องทางการศึกษาทางมานุษยวิทยาที่เพิ่มพูน โดยอาศัยความรู้ทางภาษา

ชิน อยู่ดี

"งานโบราณคดีมีความสำคัญไม่แพ้งานอื่น เพราะงานโบราณคดีเปิดเผยเรื่องราวของคนในอดีตที่ไม่มีผู้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาศับตีความจากสิ่งที่คนโบราณทำขึ้นไว้ และสิ่งแวดล้อม เรื่องราวของคนตั้งแต่สมัยนับแสนนับหมื่นปี ก็ทราบด้วยการศึกษา ค้นคว้าโบราณคด ...

อ่านต่อ...
ชิน อยู่ดี
close
"งานโบราณคดีมีความสำคัญไม่แพ้งานอื่น เพราะงานโบราณคดีเปิดเผยเรื่องราวของคนในอดีตที่ไม่มีผู้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาศับตีความจากสิ่งที่คนโบราณทำขึ้นไว้ และสิ่งแวดล้อม เรื่องราวของคนตั้งแต่สมัยนับแสนนับหมื่นปี ก็ทราบด้วยการศึกษา ค้นคว้าโบราณคดี ความรุ่งเรื่องในอดีตก็ทราบได้จากการสำรวจขุดค้นและการตีความด้วยความร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ โบราณวัตถุ โบราณสถาน และหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆ ที่สำรวจและขุดค้นพบเป็นสิ่งที่ช่วยก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความรักชาติ ความหวงแหนดินแดนผืนนี้ของชนชาตินั้นๆ"

ฮันส์ มานดอร์ฟ

ปี พ.ศ. 2504 ถึง 2508 ฮันส์ มานน์ดอร์ฟ นักมานุษยวิทยาชาวออสเตรีย เข้ามาในประเทศไทยในนามขององค์การสหประชาชาติ เพื่อทำงานวิจัยและโครงการพัฒนาบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย ภายใต้โครงการ “สำรวจสภาพสังคมและเศรษฐกิจของชาวเขาบางกลุ่มทางภาคเหนือของประเ ...

อ่านต่อ...
ฮันส์ มานดอร์ฟ
close
ปี พ.ศ. 2504 ถึง 2508 ฮันส์ มานน์ดอร์ฟ นักมานุษยวิทยาชาวออสเตรีย เข้ามาในประเทศไทยในนามขององค์การสหประชาชาติ เพื่อทำงานวิจัยและโครงการพัฒนาบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย ภายใต้โครงการ “สำรวจสภาพสังคมและเศรษฐกิจของชาวเขาบางกลุ่มทางภาคเหนือของประเทศไทย” ตลอดช่วงเวลาที่ทำงาน มานดอร์ฟได้ถ่ายสไลด์กว่า 800 ภาพ รวมถึงภาพยนตร์สารคดีชาติพันธุ์ ซึ่งบันทึกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และพิธีกรรม ของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ได้แก่ ม้ง เมี่ยน อาข่า ลีซู และลาหู่ ภาพถ่ายแสดงให้เห็นภาพของหมู่บ้านอันไกลโพ้น ความสลับซับซ้อนของเทือกเขา รวมไปถึงความยากลำบากของการแบกอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์เข้าไปยังพื้นที่อันห่างไกล ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีสไลด์กว่า 40 ภาพ ที่ฉายให้เห็นการทำงานและตัวตนของนักมานุษยวิทยาที่ชื่อ "ฮันส์ มานดอร์ฟ"

ไมเคิล มอร์แมน

ศาสตราจารย์ไมเคิล มอร์แมน นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกันที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มอร์แมนเข้ามาศึกษาชุมชนชาวไทลื้อที่บ้านแพด อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา (ในขณะนั้นเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย) ตั้งแต่ปี พ.ศ ...

อ่านต่อ...
ไมเคิล มอร์แมน
close
ศาสตราจารย์ไมเคิล มอร์แมน นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกันที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มอร์แมนเข้ามาศึกษาชุมชนชาวไทลื้อที่บ้านแพด อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา (ในขณะนั้นเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501-2532 มอร์แมนได้เขียนบทความและหนังสือเกี่ยวกับชีวิตหมู่บ้านในประเทศไทยไว้เป็นจำนวนมาก ผลงานของเขาจึงถือเป็นงานคลาสสิกสำหรับนักศึกษามานุษยวิทยา

สุมิตร ปิติพัฒน์

"ผมสนใจศึกษาเกี่ยวกับชนชาติไท อาจจะเป็นเพราะต้องการคำตอบบางอย่างเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย พฤติกรรมของคนไทย และก็คนไทที่อยู่ในที่อื่นๆ ที่ไม่มีรัฐ อยู่นอกประเทศไทย จะมีปัญหาคล้ายคลึงกับเราหรือเปล่าหรือแตกต่างกัน ตั้งแต่ผมเรียนประวัติศาสตร์ว่า ...

อ่านต่อ...
สุมิตร ปิติพัฒน์
close
"ผมสนใจศึกษาเกี่ยวกับชนชาติไท อาจจะเป็นเพราะต้องการคำตอบบางอย่างเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย พฤติกรรมของคนไทย และก็คนไทที่อยู่ในที่อื่นๆ ที่ไม่มีรัฐ อยู่นอกประเทศไทย จะมีปัญหาคล้ายคลึงกับเราหรือเปล่าหรือแตกต่างกัน ตั้งแต่ผมเรียนประวัติศาสตร์ว่าคนไทยเคยอยู่ที่นั่นที่นี่ ก่อนที่คนไทยจะอพยพเข้ามา แล้วก็มีข้อโต้แย้งกัน ก็อยากรู้ เลยเข้ามามีส่วนร่วมด้วย โดยพยายามไปศึกษาเก็บข้อมูล เสนอวิธีการศึกษา เพื่อที่จะอธิบายการกระจายตัวของคนไท ความสัมพันธ์กับคนต่างวัฒนธรรม อยู่ในแต่ละประเทศที่เข้าไปอยู่ และก็อาจจะไปสุดท้ายในการเชื่อมโยงเข้าเป็นภาพรวมเกี่ยวกับพัฒนาการของคนไทยที่หลากหลาย"

สุริยา สมุทคุปติ์

อาจารย์สุริยานับเป็นนักมานุษยวิทยารุ่นบุกเบิกของภาคอีสาน เป็นทั้งแรงบันดาลใจและผู้อบรมสั่งสอนนักมานุษยวิทยาในภาคอีสานรุ่นหลัง โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์บุคคล รวมไปถึงการใช้แนวคิดทางมานุษยวิทยามาใช้ร่วมกับการทำงานวิจัยเชิงคุณภาพ ...

อ่านต่อ...
สุริยา สมุทคุปติ์
close
อาจารย์สุริยานับเป็นนักมานุษยวิทยารุ่นบุกเบิกของภาคอีสาน เป็นทั้งแรงบันดาลใจและผู้อบรมสั่งสอนนักมานุษยวิทยาในภาคอีสานรุ่นหลัง โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์บุคคล รวมไปถึงการใช้แนวคิดทางมานุษยวิทยามาใช้ร่วมกับการทำงานวิจัยเชิงคุณภาพ

การสืบทอดวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิตด้วยการบอกเล่า: บทบาทของหอจดหมายเหตุในการสงวนรักษาความทรงจำ

การสืบทอดวัฒนธรรมด้วยการบอกเล่านั้นยังคงมีอยู่ในโลก โดยเฉพาะวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองที่สมาชิกที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ นอกจากนี้ ยังมีวัฒนธรรมย่อยแบบสมัยใหม่อีกจำนวนมากที่นิยมสืบทอดวัฒนธรรมของตนในรูปแบบการบอกเล่า มีข้อถกเถียงว่าวัฒนธรรมประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติซึ่งถูกสงวนรักษาในรูปแบบของคำบอกเล่านั้นใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงไม่ได้ ในขณะที่บางคนยอมรับว่าการบอกเล่าจัดอยู่ในประเภท “ความทรงจำ” นักจดหมายเหตุตะวันตกสมัยใหม่จึงกำลังตกอยู่ในข้อท้าทายระหว่าง การสงวนรักษาปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมของมนุษย์ที่บันทึกอยู่ในเอกสารลายลักษณ์กับบันทึกอยู่ในความทรงจำ

อ่านต่อ...


รายงานวิจัย/บทความ อื่นๆ

บันทึกภาคสนาม: ความรู้ ความลับ ความทรงจำ

เชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง “บันทึกภาคสนาม: ความรู้ ความลับ ความทรงจำ วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. หอประชุมใหญ่ ชั้น ๔ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

อ่านต่อ...

ข่าวที่ผ่านมา

นิทรรศการออนไลน์ “ชิน อยู่ดี บิดาแห่งวิชาก่อนประวัติศาสตร์ไทย”

นิทรรศการออนไลน์ “ชิน อยู่ดี บิดาแห่งวิชาก่อนประวัติศาสตร์ไทย” รวบรวบประวัติ และผลงานทางวิชาการของ ศ.ชิน รวมถึงผลงานทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากบรรดานักวิจัยในรุ่นหลัง ซึ่งใช้ผลงานวิชาการยุคบุกเบิกของท่านเป็นแหล่งข้อมูล

อ่านต่อ...


นิทรรศการอื่นๆ

ภาพถ่ายจากสนาม: งาน ชีวิต และความทรงจำ ดร.ไมเคิล วิกเคอรี

ข้อความจากจากคุณอะมีมะ แซ่จู (มิมี่) บุตรบุญธรรมของ ดร.ไมเคิล วิกเคอรี ทำให้ผู้เขียนยิ้มในประโยคแรก เมื่อทราบว่าการจัดการภาพถ่ายภาคสนามของ ดร.วิกเคอรี่ ในขั้นแรกสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขณะเดียวกันก็ต้องตกใจกับประโยคที่ตามมา ดร.วิกเคอรี ได้เสียชีวิตลงแล้ว

อ่านต่อ...


Blog อื่นๆ