มองย้อนอีสาน ภาพถ่ายภาคสนามอาจารย์สุริยา สมุทคุปติ์