คลิป


ชื่อเรื่อง:   เยาวชนน้อยตะลุยบ้านแพด
รายละเอียด :   ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การเป็นนักมานุษยวิทยารุ่นเยาว์ ตามรอยนักมานุษยวิทยารุ่นใหญ่ 'ไมเคิล มอร์แมน' ซึ่งเคยเข้ามาศึกษาชุมชนไทลื้อบ้านแพด อ.เชียงคำ เมื่อเกือบ 50 ปีมาแล้ว