ชนัญ วงษ์วิภาค / นิเวศวิทยาวัฒนธรรม / ที่ราบชายฝั่งทะเล วันที่สร้างเอกสาร : พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2550

ขอบเขตและเนื้อหา :

สไลด์ 109 ระเบียน จากการศึกษานิเวศวิทยาวัฒนธรรมในพื้นที่ที่ราบชายฝั่งทะเล สภาพแวดล้อมและการดำรงชีวิต ช่วงปี พ.ศ. 2540-2550 ในอำเภอละแม จังหวัดชุมพร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี บ้านละอุ่น ปากน้ำระนอง จังหวัดระนอง บ้านท่าจีน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

คลังเก็บเอกสาร : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ขอบเขตและสื่อ : สไลด์ 109 ระเบียน
แหล่งที่มาของเอกสาร : บริจาคโดย ชนัญ วงษ์วิภาค, ปี พ.ศ. 2554
เงื่อนไขการเข้าถึง ทำซ้ำและดัดแปลงข้อมูล : ไม่มีข้อจำกัดในการใช้
สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ :
ข้อกำหนดการใช้ข้อมูลภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม :
ภาษา : อังกฤษ/ไทย
อักษร : อังกฤษ/ไทย
ระบบในการจัดเรียงเอกสาร : อ้างอิงระบบ ISAD(G) ในการอธิบายชุดเอกสาร
   ทั้งหมด 109 ระเบียน