ไมเคิล มอร์แมน / พ.ศ.2501-2504 / สไลด์ วันที่สร้างเอกสาร : พ.ศ. 2501 - พ.ศ. 2504

ขอบเขตและเนื้อหา : เอกสารแฟ้มนี้เป็นสไลด์ 730 ระเบียน ซึ่งมอร์แมนได้บันทึกไว้ในระหว่่างปี พ.ศ. 2501-2504 เป็นภาพชีวิตความเป็นอยู่ การทำเกษตรกรรม กิจกรรมของชาวบ้าน รวมไปถึงวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และความเชื่อ

คลังเก็บเอกสาร : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ขอบเขตและสื่อ : สไลด์ 730 ระเบียน
แหล่งที่มาของเอกสาร : บริจาคโดย ไมเคิล มอร์แมน, ปี พ.ศ. 2548
การจัดเรียงเอกสาร : แฟ้มเอกสารจำแนกตามประเภทเอกสาร
เงื่อนไขการเข้าถึง ทำซ้ำและดัดแปลงข้อมูล : ไม่มีข้อจำกัดในการใช้
สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ :
ข้อกำหนดการใช้ข้อมูลภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม :
ภาษา : อังกฤษ/ไทย
อักษร : อังกฤษ/ไทย
ระบบในการจัดเรียงเอกสาร : อ้างอิงระบบ ISAD(G) ในการอธิบายชุดเอกสาร
   ทั้งหมด 730 ระเบียน