ชนัญ วงษ์วิภาค / นิเวศวิทยาวัฒนธรรม / ที่ราบลุ่มภาคกลาง วันที่สร้างเอกสาร : พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2544

ขอบเขตและเนื้อหา :

สไลด์ 262 ระเบียน จากการศึกษานิเวศวิทยาวัฒนธรรมในพื้นที่ที่ราบลุ่มภาคกลาง ระหว่างปี พ.ศ. 2538-2544 แถบอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี อำเภออู่ทองและอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

คลังเก็บเอกสาร : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ขอบเขตและสื่อ : สไลด์ 262 ระเบียน
แหล่งที่มาของเอกสาร : บริจาคโดย ชนัญ วงษ์วิภาค, ปี พ.ศ. 2554
เงื่อนไขการเข้าถึง ทำซ้ำและดัดแปลงข้อมูล : ไม่มีข้อจำกัดในการใช้
สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ :
ข้อกำหนดการใช้ข้อมูลภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม :
ภาษา : อังกฤษ/ไทย
อักษร : อังกฤษ/ไทย
ระบบในการจัดเรียงเอกสาร : อ้างอิงระบบ ISAD(G) ในการอธิบายชุดเอกสาร
   ทั้งหมด 262 ระเบียน