ชนัญ วงษ์วิภาค / ผ้า / สกลนคร วันที่สร้างเอกสาร : พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2540

ขอบเขตและเนื้อหา :

สไลด์ 207 ระเบียน  จากการศึกษาช่างทำอุปกรณ์สำหรับการทอผ้า เพื่อจำหน่ายให้กับหมู่บ้านในแถบภาคกลาง ราวปี พ.ศ. 2530-2540  ที่บ้านโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

คลังเก็บเอกสาร : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ขอบเขตและสื่อ : สไลด์ 207 ระเบียน
แหล่งที่มาของเอกสาร : บริจาคโดย ชนัญ วงษ์วิภาค, ปี พ.ศ. 2554
เงื่อนไขการเข้าถึง ทำซ้ำและดัดแปลงข้อมูล : ไม่มีข้อจำกัดในการใช้
สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ :
ข้อกำหนดการใช้ข้อมูลภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม :
ภาษา : อังกฤษ/ไทย
อักษร : อังกฤษ/ไทย
ระบบในการจัดเรียงเอกสาร : อ้างอิงระบบ ISAD(G) ในการอธิบายชุดเอกสาร
   ทั้งหมด 207 ระเบียน