ชนัญ วงษ์วิภาค / ผ้า / น่าน วันที่สร้างเอกสาร : พ.ศ. 2530

ขอบเขตและเนื้อหา :

สไลด์ 114 ระเบียน จากการศึกษาผ้าในบริบทสังคมและวัฒนธรรม ช่วงทศวรรษ 2530 ใน อ.เมืองน่าน และ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

คลังเก็บเอกสาร : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ขอบเขตและสื่อ : สไลด์ 114 ระเบียน
แหล่งที่มาของเอกสาร : บริจาคโดย ชนัญ วงษ์วิภาค, ปี พ.ศ. 2554
เงื่อนไขการเข้าถึง ทำซ้ำและดัดแปลงข้อมูล : ไม่มีข้อจำกัดในการใช้
สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ :
ข้อกำหนดการใช้ข้อมูลภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม :
ภาษา : อังกฤษ/ไทย
อักษร : อังกฤษ/ไทย
ระบบในการจัดเรียงเอกสาร : อ้างอิงระบบ ISAD(G) ในการอธิบายชุดเอกสาร
   ทั้งหมด 114 ระเบียน