รายงานวิจัย/บทความ
 
ชื่อเรื่อง  :   ศูนย์มรดกชาติพันธุ์ลีซู: คลังข้อมูลชุมชนบ้านดอยล้าน
ชื่อเรื่อง  :   หอจดหมายเหตุประวัติศาสตร์: แรงบันดาลใจการตกแต่งร้าน H&M
ชื่อเรื่อง  :   ภาพถ่ายจากสนาม: งาน ชีวิต และความทรงจำ ดร.ไมเคิล วิกเคอรี
ชื่อเรื่อง  :   สำรวจบันทึกภาคสนาม Dr.Michael Vickery และ Dr.Otome Klein Hutheesing
ชื่อเรื่อง  :   Guidelines for Digital Curation for the Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre’s (SAC) Digital Repository, Thailand.
ชื่อเรื่อง  :   กระบวนการคืนชีวิตให้ชุดเอกสารจดหมายเหตุ ศ.ชิน อยู่ดี
ชื่อเรื่อง  :   "ยา" เรื่องเล่าจากบันทึกภาคสนาม
ชื่อเรื่อง  :   อเล็กซานเดอร์สตรีทเพรสเปิดตัว “Anthropological Fieldwork Online” ฐานข้อมูลบันทึกภาคสนามทางมานุษยวิทยา
ชื่อเรื่อง  :   สุรินทร์สโมสร Digital Gallery
ชื่อเรื่อง  :   คลังจดหมายเหตุและมรดกชุมชน
ชื่อเรื่อง  :   Data curator นักจัดการข้อมูลคือใคร?
ชื่อเรื่อง  :   Data Curation. มาจัดการข้อมูลกันเถอะ!
ชื่อเรื่อง  :   หนึ่งปีในหมู่บ้านอีสานกับวิลเลียม เจ. คลอสเนอร์
ชื่อเรื่อง  :   เข้าใจวัฒนธรรมผ่านสิ่งของในชีวิตประจำวันจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเกาหลี
ชื่อเรื่อง  :   เสียงจากเจ้าของวัฒนธรรม สะสม – ส่งคืน – ส่วนร่วม - ส่วนตัว – สาธารณะ
ชื่อเรื่อง  :   การบันทึกภาคสนามด้วยภาพถ่าย (A Photographic memoir)
ชื่อเรื่อง  :   บันทึกภาคสนาม: ความรู้ ความลับ และความทรงจำ
ชื่อเรื่อง  :   โปสการ์ดอวยพรปีใหม่จากพระยาอนุมานราชธนถึงมอร์แมน พ.ศ. 2506
ชื่อเรื่อง  :   การอนุญาตและข้อกำหนดการใช้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชื่อเรื่อง  :   ระเบียบปฏิบัติทางวัฒนธรรม
ชื่อเรื่อง  :   ISAD(G) มาตรฐานในการจัดระบบเอกสารจดหมายเหตุ
ชื่อเรื่อง  :   พัฒนาการฐานข้อมูลจดหมายเหตุมานุษยวิทยา